Bakläxa för byggföretag som krävde kund på pengar för offert

Byggföretag ville ha betalt för hembesök trots att det saknades bindande avtal.

Att byggföretag besöker potentiella kunder och föreslår tjänster och priser via offert är ett välkänt faktum. Vanligen kostar inte hembesöket pengar. Men en husägare i Lund erfor motsatsen när han skulle renovera huset. Byggföretaget krävde betalt av honom efter att han tackat nej till offerten.

Företaget och privatpersonen lyckades inte lösa konflikten själva och husägaren valde då att gå till Allmänna Reklamationsnämnden.

I sin anmälan beskriver han hur han sökte hantverkare via hantverkarförmedling och sedan bokade in besök med det aktuella företaget. De var på plats två gånger och skickade därefter en offert som han avböjde då han fått avslag på lån från banken. En tid senare kom en faktura på 31 508 kronor, den var märkt avtalsbrott.

Företaget ifråga anser att de haft ett kontrakt med kunden och lagt ner tid på denna som de borde få betalt för.

- Bolaget har lagt ned mycket förberedande arbete med anledning av uppdraget och NN har utsatt företag för stor ekonomisk risk. Bolaget kräver därför skadestånd av NN på grund av kontraktsbrottet. NN visste om att det var ett kontrakt som undertecknades, det åligger en kund att tillse att erforderlig finansiering föreligger innan ett avtal undertecknas. Bolaget kräver därför att NN ska betala 5 % i skadestånd, skriver Japa Bygg AB.

Men Allmänna Reklamationsnämnden konstaterar att byggföretaget inte kunnat bevisa att det funnits ett bindande avtal. Därmed kan de heller inte begära pengar för avtalsbrott. De rekommenderas således att dra tillbaka sin faktura.