Bygga nytt hus, Fukt

17 av 20 godkända tätskikt läcker

17 av 20 godkända tätskikt läcker

Foto: Johnny

Tätskikt av folietyp har satts på prov och endast 3 av 20 håller måttet, alla andra läcker.

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut har testat de 20 vanligaste tätskikten av folietyp och resultatet är nedslående. Hela 17 av de 20 testade läcker. 6 av dem uppvisade dessutom läckage på nästan samtliga kontrollpunkter, vilket enligt Länsförsäkringar går att jämställa med en totalskada.

Vanligast är läckage vid skarvar och anslutningar, exempelvis vid golvbrunnen.

– När en produkt är branschgodkänd och har CE-märkning så tror man ju självklart som konsument att den ska hålla. Men utifrån de resultat SP nu redovisar är det tydligt att den testmetoden inte är tillräckligt noggrann. När SP nu lyfter på tätskiktsfolien ser de läckage som de med den gamla metoden inte hade upptäckt. Det är först när de ”lyfter på locket” – frilägger tätskiktet från spånskivan – som små fukt- och vattenskador exponeras. Hemma i våra badrum syns det här först efter sex, sju år. Då har skadorna ofta hunnit växa sig stora, säger Länsförsäkringars skadeexpert Peter Bratt.

Trots detta anser försäkringsbolaget fortfarande att tätskikt av folietyp är bättre än de gamla rollade tätskikten. De framhåller dock att de behöver utvecklas för att uppnå en god kvalitet.

- De nya foliesystemen har barnsjukdomar och behöver utvecklas. Efter det här resultatet så tror jag att tillverkarna kommer att fortsätta förbättra systemen och att BKR ställer högre krav på testerna, säger Peter Bratt.

De tre tätskiktsystem som klarade testet var Kerablock TEX750 från Kerakoll Sverige AB, KeraSafe Foliesystem från Kiilto AB och Sopro AEB 640 från Kakelspecialisten.

Testade tätskikt av folietyp

Testade tätskikt av folietyp.

Så testade SP tätskikten:

  1. Golvkonstruktionen ställs under vatten (100 mm) under 24 timmar.
  2. Låter en sandsäck (30 kg) falla tre gånger på fem olika punkter.
  3. Golvkonstruktionen ställs under vatten (100 mm) under 24 timmar.
  4. Varmt (90°C) och kallt (10°C) vatten får rinna växelvis 100 gånger på golvbrunnarna.
  5. Varmt (60°C) och kallt (10°C) vatten får rinna växelvis 1 500 gånger på brunnar, genomförningar, hörn.
  6. Golvkonstruktionen ställs under vatten (100 mm) under sju dygn. Under och efter alla moment gör SP en inspektion för att upptäcka eventuella läckage.
  7. När alla moment är gjorda frilägger SP tätskiktet så att alla eventuella läckage blir synliga.