Badrum

Länsförsäkringar: "12 av 20 tätskikt läcker fortfarande"

Nedslående resultat även i årets stora test av tätskikt.

Ur testet: "Av de upptäckta läckagen var det endast det vid DN50-röret och vid spånskivans golvskarv som var synligt på utsidan av spånskivorna."

Ur testet: "Av de upptäckta läckagen var det endast det vid DN50-röret och vid spånskivans golvskarv som var synligt på utsidan av spånskivorna." Källa: Länsförsäkringar.

12 av de 20 vanligaste tätskikten håller inte tätt enligt ett test som Länsförsäkringar låtit SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, göra. Testresultatet visar att tätskikten läcker vid skarvar och anslutningar, exempelvis vid golvbrunnen.  

När de genomförde ett likadant test förrförra året visade resultatet att 17 av 20 tätskikt läckte, situationen har alltså förbättrats nu men inte så mycket som försäkringsbolaget hade hoppats på.

– I år läckte 12 av systemen, och 8 av läckagen upptäcktes först efter att tätskikten hade tagits bort från provlådan. Hade endast utsidan av provlådan inspekterats så hade de läckagen inte upptäckts. Problemet är att de europeiska instituten mycket sällan frilägger tätskiktet från provlådan, och då missar de självklart de små läckagen som inte syns på utsidan, säger Peter Bratt som är skadeexpert hos Länsförsäkringar.

Han berättar att de tycker att det är illa att tätskikten inte håller bättre, speciellt eftersom just vattenskador är den vanligaste formen av skada i småhus. Vattenskador beräknas kosta samhället mellan 6-10 miljarder kronor per år. Varje skada uppskattas ha samma negativa påverkan på miljön som 150 mil bilkörning, och i Sverige har vi cirka 100 000 vattenskador varje år.

- Oftast tar det flera år innan vi upptäcker läckagen i våra badrum, och då är risken mycket stor att det hunnit bli en totalskada. Normal livslängd för ett badrum är 25-30 år, och så länge tycker vi också att tätskiktet ska hålla, säger Peter Bratt.

De åtta tätskiktsystemen som klarade testet 2016

Företag/Leverantör Tätskiktsystem
Ardex AB Ardex Tricomsystem med Ardex 7+8
BASF AB/PCI Sverige PCI VG2014
Bostik AB Bostiks tätskiktsystem Wet room foil system (VT vF & VT gF)
Byggmax Byggmax foliesystem för våtrum
CC-Höganäs Byggkeramik AB CC Höganäs Foliesystem V12-3 och G12-3
Kerakoll Spa Kerakoll foliebaserade konstruktion Kerablock TEX 750
Kiilto AB Kiilto KeraSafe Folie System
Mira Byggeprodukter A/S Mira Tätskiktsystem SE1

Provlåda

Provlådan.

Om testet: Testet ska motsvara 30 års användning och är ett funktionsprov där en provlåda utsätts för olika typer av belastning. Provlådan har tätskiktet monterat i sig, och även avloppsrör och golvbrunnar anpassade utifrån svenska normer. Tätskiktet ska klara följande punkter för att bli godkänt:

  • Tätskiktet på golvet i provlådan ställs under vatten under 24 timmar vid två tillfällen.
  • En sandsäck på 30 kg släpps tre gånger på fem olika punkter.
  • Brunnar, rörgenomföringar och hörn utsätts för omväxlande 60 grader varmt och 10 grader kallt vatten.
  • Testet avslutas med att golvet utsätts för 10 centimeters vattentryck i sju dygn.

Här hittar du hela rapporten från testet.