Jämförelse 4 metoder för att bygga badrum

Vi jämför 4 ytmaterial på väggar i badrum och listar för- och nackdelar med dem.

Vi jämför 4 ytmaterial på väggar i badrum och listar för- och nackdelar med dem.

Plastmatta, kakel, våtrumsskiva eller målade väggar? Vi går igenom de olika metoderna för att klä in väggar i badrum och förklarar vad som skiljer dem åt.

När du ska bygga badrum ställs du snabbt inför ett antal alternativ som alla ger olika intryck av badrummet och har olika teknisk livslängd. De skiljer sig även åt avseende pris och tiden det tar att bygga badrummet.

Tänk dock på att det är viktigt att - oavsett konstruktion - vara uppmärksam på förändringar och att man sköter sitt badrum: rensar golvbrunn så det inte blir stopp, tätar genomföringar som skruvhål för hyllor med mera.

1. Kaklat badrum

Onsalakorvens badrum
Medlemmen Onsalakorvens kaklade badrum. Foto: Onsalakorven

Vad: Kakel och klinkers innebär att man har ett tätskiktssystem bakom keramik- eller stenplattan. Kakelskiktet är inte vattentätt, utan det är det som sitter bakom som skyddar konstruktionen. Det finns tre olika sätt man kan göra det på: antingen ett vätskebaserat tätskikt som rollas på, ett foliebaserat tätskikt och då är det så att man limmar upp en duk som är tät, eller så har du en godkänd plastmatta bakom. Plastmatta bakom är det som både branschorganisationerna och försäkringsbolagen förespråkar. Det som fungerar sämst är, enligt senaste Vattenskaderapporten, vätskebaserat system eller folie bakom plattor - det är dock lite missvisande siffror för det är många fler badrum som byggts på det sättet och blir då automatiskt en överrepresentation i statistiken.

- I badrum med kakel och klinkers har vi en beräknad livslängd på 30 år. Det är tätskiktet under som sätter begränsningen. Det finns speciella plastmattor/dukar som är godkända att ha under och de håller längre än rollat tätskikt men än så länge vet vi inte den exakta genomsnittliga livslängden då metoden inte har använts tillräckligt länge, säger Per Sjölander.

Fördelar:

+ Estetiskt fördelaktigt (i vissa fall värdehöjande vid försäljning)
+ Lång teknisk livslängd
+ Hård och tålig yta

Nackdelar:

- Dyrt
- Tidskrävande metod pga torktider mm
- Något krångligare att sätta upp hyllor och dylikt

Läs mer: Vad kostar det att renovera badrummet?

2. Badrum med plastmatta

Väggar med våtrumstapet
Medlemmen Mawe85:s gästtoalett. Foto: Mawe85

Vad: Badrum med plastmatta kan antingen ha plastmatta både på väggar och golv, eller endast på golvet med uppvik mot vägg och då i kombination med kakel alternativt våtrumsmålade väggar. På väggarna under plastmattan sitter vanligen våtrumsgips eller kartonggips. Plastmattan limmas på plats och skarvarna svetsas. Det är viktigt att notera att det finns två olika typer av plastmatta, testningsmetoderna skiljer sig åt, antingen en speciell typ av plastmatta som är tänkt att sitta bakom kakel och klinker, eller så har man plastmatta både som yt- och tätskikt (vilket är det vi syftar på i den här artikeln).

- Vi räknar kortare livslängd på plastmatta än keramiskt men det är av historiska skäl. Dagens våtrumsmattor är nog mer hållbara i finishen än vad de gamla är, och det är de gamla vi får in skador på, säger Per Sjölander, ansvarig för vatten och eld-relaterade skador hos If.

Fördelar:

+ Prismässigt ganska billigt förutsatt att du väljer en “enkel” plastmatta (kan dock också vara dyrt om du väljer en svårare matta)
+ Går relativt fort att lägga in
+ Tryggt eftersom det är både tät- och ytskikt så du ser direkt om det förekommer skador

Nackdelar:

- Inte lika attraktivt för spekulanter vid försäljning av bostaden (kakel och klinkers ger ofta ett lite lyxigare intryck)

Läs mer: Hur man lägger plastmatta eller våtrumsmatta i badrum

3. Badrum med mönstrad våtrumsskiva

Badrum med Fibo Trespo
Medlemmen cust3000 renoverade badrummet med Fibo Trespo, en våtrumsskiva med en yta som ser ut som kakel. Foto: cust3000

Vad: Mönstrade våtrumsskivor är högtryckslaminatskivor som sitter på en kärna av träskivor. Det finns ett par varumärken men Fibo Tresbo är det som de flesta känner till i dagligt tal. Deras skiva består av sju lager björkskivor som man kan montera direkt på reglarna, det krävs således inget gips bakom eller liknande. Det är alltså väggskivor det är tal om. På golvet måste du fortfarande ha plastmatta eller annan lösning. Skivorna är stora och ska vara så heltäckande som möjligt, ju färre skarvar desto bättre. 

Fördelar:

+ Krävs ganska lite underarbete
+ Billigt

Nackdelar:

- Det är ett relativt nytt material. RISE har testat skivorna, men detta är ändå en omdiskuterad metod för badrumsbygge. Materialet faller inte under någon av branschorganisationerna, så de ställer sig inte bakom det, och det är i mångt och mycket deras bedömningar som försäkringsbolagen lutar sig mot. Dock kan det bli godkänt förutsatt att du är noggrann med att följa tillverkarens anvisningar. 

– När det gäller dessa skivor lutar vi oss mot Boverkets byggregler (BBR) och därmed kan vi godkänna våtrum byggda med våtrumsskivor. Branschregler finns i dagsläget inte för dessa, nedsättning sker endast om det finns en brist i monteringen, dvs att man inte följt tillverkarens anvisningar, säger Per Sjölander.

Dubbelkolla och diskutera med ditt försäkringsbolag innan du väljer den här metoden.

Läs mer: Renovering av litet badrum - Fibo Trespo

4. Badrum med målade väggar

Målade väggar i badrummet
Idag är det trendigt med målade väggar i badrummet, något som också är bra för plånboken. Foto: Vanitas Design

Vad: Våtrumsmålade väggar i badrummet innebär att du har gipsväggar som spacklats med våtrumsspackel och sedan målats med våtrumsfärg. I våtzon 1 måste man alltid ha en våtrumsväv. Det är således en godkänd metod i våtzoner, inte bara runt toaletten utan även i zonen där du duschar eller badar. Dock håller metoden inte lika länge som andra byggmetoder.

- Både den tekniska livslängden och åldersavdraget är i det kortare spannet när det kommer till målade badrum. De varierar förstås hos olika försäkringsbolag men för att du ska få en bild är det exempelvis bara två år utan åldersavdrag på målat, medan det på plastmatta är fem år. Livslängden på målade badrum har vi satt till 12 år medan plastmatta har 17,5 år, säger Per Sjölander.

Å andra sidan är det relativt enkelt att renovera målade badrum.

Fördelar:

+ Billig metod
+ Enkelt att renovera/delrenovera
+ Enkelt att byta stil/färg

Nackdelar:

- Kortast teknisk livslängd
- Åldersavdrag träder in fort
- Känsligt för skador

Läs mer: Måla eller tapetsera badrummet enligt MVK:s branschregler