Ekonomi

För få arkitekter på glödhet marknad

Hus av arkitektkontoret Marge.

Hus av arkitektkontoret Marge. Foto: Johan Fowelin

Arkitektbranschen är hårt pressad just nu och har svårt att möta efterfrågan.

Sveriges Arkitekter varnar just nu för hög arbetsbelastning på grund av mycket hög efterfrågan och för få arkitekter. I en halvårsrapport skriver de att branschen närmar sig överhettning.

- Den pågående byggboomen gör att arkitektbranschen är nära att slå i kapacitetstaket. Sveriges Arkitekter kräver både att antalet utbildningsplatser ska öka och att snabbspår för nyanlända ska förbättras.

Branschorganisationens bild av situationen är att arkitekterna går på knäna. De ser heller ingen temponedskruvning framöver, snarare tvärtom.

I rapporten nämns även behovet av höjda arvoden och nya modeller för prissättning.

- Att vissa företag nu börjar testa nya affärsmodeller borde kunna inspirera fler i branschen att hitta andra sätt att ta betalt, skriver organisationen i rapporten.