2023 blev ett tufft år för byggföretag på nätet

Bygghandlarnas e-handel hade tillväxttapp i fjol, visar E-barometern från HUI och Postnord.

Bygghandeln vs andra branscher under 2023.

Bygghandeln vs andra branscher under 2023. Grafik: E-barometern

Bygghandeln på nätet upplevde under fjolåret en avsevärd nedgång, med en tillväxt på minus 19 procent. Denna negativa trend är en del av en bredare bild där e-handelns helårstillväxt landade på minus 2 procent. Siffrorna kommer från E-barometern, en rapport där HUI tillsammans med Postnord sammanfattar utvecklingen för e-handeln i stort.

Trots den allmänna nedgången i e-handelns tillväxt är bygghandeln en av de branscher som drabbats hårdast, vilket speglar en övergripande utmanande ekonomisk miljö. Konsumentbeteendet har skiftat mer mot prismedvetenhet, vilket man bland annat ser på att second hand-handeln på nätet ökar.

Tunga, otympliga byggvaror, och byggvaror menade för större renoveringsprojekt är framför allt det som minskar när man tittar närmare på byggbranschen specifikt. Sådant som exempelvis uterum och träprodukter. Medan sådant som verktyg, och tillbehör till dessa, klarat sig bättre.

- En anledning till den trytande efterfrågan är att många hushåll passade på att bygga ut och renovera under pandemin, detta är projekt som ännu inte är i behov av att förnyas, skriver HUI och Postnord i rapporten.

Det finns dock en strimma hopp om återhämtning, tack vare åtgärder som höjda rotavdrag och kommunicerade kommande räntesänkningar. Dessa tror man kan komma att stimulera efterfrågan och underlätta för branschen framåt.

Även möbelförsäljningen på nätet minskar - dock ligger lyxig inredning fortfarande ganska stabilt i försäljningssiffrorna.