50 000 kronors bakläxa för byggföretag efter inglasning av altan

Husägarna upptäckte att skjutdörrarna inte gick att öppna vintertid. Rödja Bygg AB får backning av ARN.

Ett par i Nässjö har råkat i luven på ett byggföretag efter att de varit missnöjda med en del av det arbete som företaget utfört på deras hus. Det handlar om en trappa som konstruerats felaktigt, samt en inglasning där karmen vid belastning trycker ner mot de öppningsbara glaspartierna så att de är svåra att öppna.

Från början var kontakten bra när de diskuterade felen, men paret och byggföretaget lyckades inte komma överens om en lösning - eller kostnaden för denna. Därför valde paret att gå till Allmänna Reklamationsnämnden.

Till dessa skriver de att de upptäckte felet i mars då det kommit en del snö. Detta var bara någon månad efter att arbetet stod färdigt. Man såg då att dörrarna var svåröppnade och att detta berodde på att karmen inte klarade belastningen. Vidare upptäckte man att trappan inte vilade på några plintar utan hängde fritt, samt att stegen var för djupa och för korta.

Men byggföretaget anser inte att de gjort något fel. När de öppnade upp för inglasningen såg de en järnbalk i konstruktionen och gjorde bedömningen att den skulle klara lasten. De anser att det är kunderna som inte hållit rent det ganska flacka taket från snö tillräckligt väl för att balken ska fylla sin funktion helt. De anser vidare att paret borde ha valt en lösning med pelare i mitten.

- Bolaget råder inte över den konstruktion som funnits sedan fastigheten byggdes och där det fanns utrymme för balken att ha en viss nedböjning. Med facit i hand skulle NN och NN beställt 2 st. glaspartier med en pelare på mitten, skriver byggföretaget ifråga Rödja Bygg AB.

När det kommer till trappan skriver de kort att paret fått en specifikation på vad den betydligt större trappan har kostat jämfört med den felaktiga man byggde från början, medan paret själva menar på att de är de som stått för kostnader och material för återställande av den felaktiga trappan.

Allmänna reklamationsnämnden har granskat alla bevis och den dokumentation som inkommit. Deras bedömning är att byggföretaget ska betala 50 000 kronor till paret, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av den totala kostnaden för allt arbete de beställde från början, för problemet med balken.

- Det är i ärendet utrett att skjutdörrarna som monterats av bolaget i vart fall vintertid inte kunnat öppnas till följd av att karmen tryckts ned då järnbalken ovan varit underdimensionerad. Mot denna bakgrund är det nämndens bedömning att Rödja Bygg AB borde ha kontrollerat dessa förhållanden redan när arbetet påbörjades samt ha avrått NN och NN från att låta utföra tjänsten på så sätt som skett, skriver de.

Man anser däremot inte att det finns belägg nog för att den första trappan var felaktig, därför ska byggföretaget inte betala något gällande detta.