Kommun anmäld för korruption efter bygglovshärva

Huset ifråga ligger på Gingstvägen.

Huset ifråga ligger på Gingstvägen. Foto: Google Maps.

Huset i Kullens Havsbad fick bygglov, det överklagades, nytt bygglov utfärdades och även det överklagades men denna gången fick bygglovet stå kvar. Grannen är dock inte nöjd med beslutet.

En granne till ett omtvistat hus i Strandbaden har nyligen anmält Höganäs kommun till riksenheten mot korruption, en avdelning inom Åklagarmyndigheten som arbetar mot korruption.

Husets bygglov har varit igenom alla juridiska instanser, flera gånger om dessutom. Från början upphävdes bygglovet (2013) men då var huset redan färdigbyggt. Ett nytt bygglov utfärdades och grannen överklagade även detta. 

Efter att ha fått avslag på sin överklagan i mark- och miljödomstolen gick personen i april vidare med överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. De valde dock att inte ge prövningstillstånd.

Nu anmäler personen ifråga istället kommunen för korruption.

Grannen anser att huset inte följer gällande detaljplan, och tycker att det är konstigt att det då ändå fått bygglov.