16 000 riskerar förlora jobbet inom bygg

Prognos från branschorganisation spår mörka siffror för byggbranschen.

Branschorganisationen Byggföretagen spår att upp till 16 000 personer kan komma att förlora jobbet inom byggbranschen de kommande två åren. Man prognostiserar ett tapp på 15 procent när det kommer till nyproduktion och en minskning med 8 procent när det kommer till bygginvesteringar.

Precis som bankerna föreslår Byggföretagen att man ska slopa amorteringskravet helt. Den tillfälliga lösning som ekonomiskt drabbade kan använda sig av i 6 månader menar man inte är tillräcklig för att hålla igång ekonomin. Organisationen tycker att det är ett bra tillfälle att ta bort kravet och se hur det påverkar marknaden. 

– Nu har man möjlighet att göra det när man har tagit bort det tillfälligt. Man skulle kunna noga utvärdera effekterna utav det och förhoppningsvis då kunna slopa det för att få en ökad efterfråga på bostäder, säger chefekonom Fredrik Isaksson till Sveriges Radio.

Ett annat förslag som ges är höjt och breddat ROT-avdrag.

Det återstår att se hur byggbranschen och samhället i stort påverkas framöver av den pågående pandemin och vilka insatser som sätts in framgent.