Vinterförvaring av husbil på egna tomten en domstolsfråga

Det är inte alltid helt självklart vad som gäller när man långtidsparkerar sin husbil på tomten.

Det är inte alltid helt självklart vad som gäller när man långtidsparkerar sin husbil på tomten. Foto: Wikipedia.

Nu har det avgjorts vilka regler som gäller för hur man får ha sin husbil ståendes på tomten.

Att ha möjlighet att parkera husbilen på egna tomten, exempelvis för att vinterförvara den, kan tyckas som en självklarhet, men så är inte fallet. En granne anmälde exempelvis en husägare för att denna haft sin husbil parkerad närmare hens tomt än 4,5 meter, och menade på att det då krävs bygglov.

Nu har Mark- och miljödomstolen i Växjö avgjort ärendet och kommit fram till att husägaren får ha sin husbil där - utan att söka bygglov för den.

De regler som gäller är att husbilen får parkeras en längre tid på tomten, men det ska vara tillfälligt och ingen får bo i den under tiden. Du får heller inte ha en rad andra fordon uppställda samtidigt, max två stycken. Har du fler än så kan det bli fråga om ett upplag, och då skulle grannen i ovanstående fall eventuellt ha fått rätt, delvis beroende på hur länge den står där.