Vill se över lagen för kameraövervakning

Vill se över lagen för kameraövervakning

Foto: Nest Labs

Efter klagomål från privatpersoner talas det om att lagen som styr hur privatpersoner får kameraövervaka hemma ska ses över.

Datainspektionen meddelar att de fått in ett flertal klagomål där privatpersoner ställer sig frågande till att grannar har sina övervakningskameror riktade så att deras tomt kommer med i bild. Nu öppnar myndigheten upp för att lagen ska ses över.

- Vi får in en mängd klagomål från grannar som upplever det som olustigt eller kränkande att grannens kameror filmar dem, deras barn, bostad och besökare. Här finns en lucka i lagstiftningen. Det bör därför bli brottsligt att bevaka en annan persons privata utrymme på ett integritetskränkande sätt och utan godkännande, skriver Lena Lindgren Schelin, Datainspektionen, på DN Debatt.

De skriver att dagens lagstiftning inte på ett tillräckligt tydligt vis täcker upp för bostadsägare som har sina kameror riktade mot sina grannar. Därför har de också svårt att ingripa i sådana situationer. Med en ny brottsrubricering skulle det bli enklare. 

- Med en ny brottsrubricering i brottsbalken kan kränkande grannövervakning utredas och lagföras. En ny brottsrubricering skulle få förebyggande effekter och sänder en tydlig signal att det inte är ok att med kamera bevaka sina grannar.

Källa: https://www.dn.se/debatt/kameraovervakning-av-grannar-bor-bli-brottsligt/