Solceller

Uppföljning ett år med solceller

Uppföljning ett år med solceller

Foto: Dennis Pettersson

Trots en regnig sommar har den egna elproduktionen i stort sett överensstämt med kalkylerna. Det konstaterar familjen Pettersson som haft sin solcellsanläggning i drift i ett år.

I våras berättade vi om Dennis och Gunilla Pettersson i Tidaholm som i oktober 2011 installerat solcellspaneler på hustaket, med en sammanlagd effekt på 6 kW. Vid denna tid tillhörde de en växande skara av privatpersoner som börjat satsa på egen elproduktion med sol- eller vindkraft.

– Vi märker i vår egen omgivning att intresset ökar för att tillverka egen el. Vår elektriker har nyligen skaffat solcellspaneler och montören som satte in vår braskamin är i färd med att bygga en egen vindsnurra, berättar Dennis Pettersson.

Sedan 2009 kan man få statligt stöd om man ansluter en solcellsanläggning till det fasta elnätet. Stödet uppgår till 45 procent av investeringskostnaden. Familjen ansökte om stödet i samband med installationen och först ett år senare blev det beviljat. Det innebär att den totala kostnaden efter stödet hamnade på 140 000 kronor.

– Med tanke på att priset på solceller sjunkit under det senaste året, kanske med uppemot 20 procent, hade investeringen blivit ännu billigare om jag köpt anläggningen idag, konstaterar Dennis.

Anläggningen på 6 kW beräknades ge en årlig produktion på omkring 5500 kilowattimmar, baserat på ett normalvärde av antalet soltimmar per år. Samtidigt får man som egen elproducent räkna med att vädrets makter är nyckfulla.

– Juni brukar generellt vara den bästa månaden för solelsproduktion. Men i år blev det den regnigaste junimånaden på hundra år, vilket naturligtvis påverkade resultatet.
Sammanfattar man hela premiäråret, från oktober 2011 till oktober 2012, uppgick hushållets elproduktion till 5350 kilowattimmar. Det motsvarar i stort sett den beräknade produktionskalkylen.

– Jag har ett bra söderläge och hade hoppats på lite mer sol och lite högre produktion, men samtidigt har jag märkt att panelerna faktiskt levererar el även under molniga dagar.

Under sommarhalvåret levererar anläggningen ett överskott. Familjen har då, via ett avtal med ett elhandelsföretag, kunnat sälja el motsvarande spotpriset på den nordiska elbörsen. Men avtalet har hittills inte varit särskilt gynnsamt, tycker Dennis.

– Vi producerar ju el på dagtid när elen är dyr, men får inte betalt enligt timtariffen och dessutom tillkommer skatt och andra avgifter. Det hade varit mer rättvist om regeringen infört nettodebitering så att man kan enkelt kan kvitta produktionen mot hushållets konsumtion.

Familjen har nu tecknat ett nytt avtal med ett annat elhandelsföretag som köper elen för 1 kr/kWh.

– Det bör bli något mer lönsamt än det tidigare avtalet där priset oftast låg kring 35 öre per kilowattimme. Å andra sidan ligger inte vinsten i hur mycket el vi säljer, utan snarare i hur mycket el vi inte behöver köpa, betonar Dennis.

Själva solcellsanläggningen i sig fungerar ännu så länge helt bekymmersfritt. Och Dennis räknar med att det kommer att så förbli i många år.

– Det enda som möjligtvis kan haverera i framtiden är växelriktaren, men i övrigt finns det inga känsliga delar. Allt fungerar utan minsta skötsel.

När familjen just installerat anläggningen brukade Dennis regelbundet följa produktionsresultatet. Är han lika intresserad av anläggningen idag, ett år senare.

– Jo, intresset har inte svalnat. Jag tycker det är fantastiskt att solen kan leverera ren el och har aldrig ångrat att jag gjorde den här investeringen. Inte ens i juni då det regnade varje dag…

Fakta/Vad kostar solceller?

Priset på kompletta solcellssystem har under de senaste två åren (2010-2012) halverats och ligger nu (nov 2012) i genomsnitt kring 32 500 kr/kW. Priserna kan variera beroende på leverantör och kvalitet på utrustningen (typ av paneler/växelriktare).

Solcellsanläggningar i Sverige som är bra eller hyggligt placerade bör producera 800-1100 kWh/kW och år. Installerar man exempelvis en solcellsanläggning som har en nominell toppeffekt på 3 kW bör man alltså kunna producera 2400-3300 kWh solel under ett år. Produktionen påverkas av olika faktorer som solinstrålning på plats, panelernas lutning, skuggning och anläggningens verkningsgrad.

Läs också Solen minskar familjens elnota