Energi, Fritidshus, Värme

Spara pengar på el i stugan

Fritidshus

Fritidshus Foto: Svensk fastighetsförmedling

Står ditt fritidshus och slukar energi i onödan? Med rätt åtgärder kan du spara dyra kilowattimmar och samtidigt förbättra komforten i boendet.

Byggahus lät Bengt Drakenberg på Energikontoret Skåne ge förslag på energiinvesteringar för olika typer av fritidshus. Om du behöver mer specifika råd för just ditt hus kontaktar du lämpligast energi- och klimatrådgivaren i din hemkommun.

Skaffa el till enkel stuga

I kustområden, på öar och långt ute på landsbygden är det inte alltid möjligt, eller för dyrt, att koppla in sig på elnätet. Men det finns alternativ som gör ditt stugliv bekvämare.
 

Bengt Drakenberg
Bengt Drakenberg

Bengt Drakenbergs förslag:

Om el saknas finns det goda skäl att investera i ett eget elaggregat som kan driva belysning, energisnåla hushållsapparater och vitvaror. Tänk på att elinstallationer bör utföras av en fackman och att anläggningen kräver viss kunskap för att hantera. Sätt dig in i tekniken.

 • Färdiga fritidshuspaket finns att köpa som inkluderar solceller, regulator och batteri för lagring. Ett batterisystem på 12 eller 24 volt kan med hjälp av en omformare driva vanliga hushållsapparater på 230 volt. Komplettera eventuellt med ett reservelverk.
 • En vindsnurra kan vara ett bättre alternativ eller komplement till solceller, om vindförhållandena är gynnsamma. 
 • En gasolanläggning kan användas för mer energikrävande apparater, till exempel spis och kylskåp. Men tänk på att gasol, liksom fotogen, är ett dyrt icke förnybart bränsle.

Vad kostar det? (exkl. installation)

 • Energipaket som inkluderar solceller mm. Pris 12 000-22 000 kr, beroende på stugans storlek och behov.
 • Vindkraftverk, 500 W: Pris fr. 20 000 kr.
 • Gasolkylskåp: Pris fr. 8000 kr, Gasolspis: Pris fr. 5000 kr.

Effektivisera eluppvärmd stuga

De allra flesta fritidshus värms idag upp med direktverkande el. Det är ett bekvämt uppvärmningssätt – men dyrt om elvärmen inte används effektivt.

Bengt Drakenbergs förslag:
Om elförbrukningen är hög lönar det sig i regel med ett kompletterande värmesystem som avlastar elradiatorerna.

 • En luft-luftvärmepump kan ersätta elvärmen under stora delar om året. Värmeutbytet sjunker något under den kallaste perioden. Tänk på att välja en modell som är anpassad för underhållsvärme och drift vid 8-10 grader.
 • En pelletskamin ger snabb uppvärmning och kan under rätt förhållanden klara hela stugans uppvärmningsbehov. Kaminen behöver dock fyllas på med pellets regelbundet och klarar inte att underhållsvärma stugan under längre period.
 • En solvärmepanel/luftsolfångare är en billigare investering som automatiskt ventilerar stugan med varmluft så fort solen skiner. Solfångaren måste placeras på en solig vägg eller ett tak där den inte skuggas.
 • En sorptionsavfuktare ger möjlighet att hålla låg inomhustemperatur utan att fuktbelastningen ökar. Avfuktaren kan reducera behovet av underhållsvärme betydligt.

Vad kostar det? (exkl. installation)

 • Luft-luftvärmepump: Pris 15 000-25 000 kr.
 • Pelletskamin: Pris 25 000-40 000 kr.
 • Solvärmepanel/luftsolfångare: Pris 4000-15 000 kr.
 • Sorptionsavfuktare: Pris 6000-12 000 kr.

Satsa på åretruntboende

Många fritidshus rustas upp för vintervistelse eller åretruntboende. Vad är viktigt att tänka på för att uppnå bra komfort?

Bengt Drakenbergs förslag:

Här krävs det att du ser över hela husets klimatskal och samordnar ombyggnadsarbetet med energiåtgärderna. Om du planerar att bo i huset permanent bör du överväga långsiktiga investeringar när det gäller isolering, fönster, värmesystem och ventilation. Rådgör med en energirådgivare om hur du ska gå tillväga.

 • Tilläggsisolera enligt rekommendationer för nybyggd villa.
 • Ersätt självdragsventilation med mekanisk frånluftventilation (FT), eller mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX). Rådgör med en fackman om installation och var noggrann med skötselanvisningarna för systemet.
 • Hög varmvattenkonsumtion? Solfångare för uppvärmning av tappvattnet är en investering som kan löna sig på sikt. Har du egen pool, satsa på poolsolfångare.
 • Välj ett hållbart värmesystem vid ombyggnation eller nybyggnation, till exempel ett vattenburet värmesystem med ackumulatortank. Till denna kan du docka solvärme kompletterat med biobränslepanna eller värmepump.
 • Obs! Om du ersätter direktverkande el kan du söka konverteringsbidrag hos länsstyrelsen.

Vad kostar det? (exkl. installation)

Det finns gör-det-själv-kit för mekanisk frånluftventilation, med materialpris på cirka 5 000 kr. Aggregat för mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-aggregat) kostar ca 20 000-27 000 kr plus kostnader för kanaler. Installationen förutsätter att huset är tätt och någorlunda välisolerat.

Vattenburna värmesystem:

 • Solvärmepaket/kombipaket: Pris 35 000-60 000 kr. Sök solvärmestöd!
 • Frånluftvärmepump, Pris 35 000-60 000 kr.
 • Luft/vattenvärmepump, Pris 50 000-70 000 kr, inklusive panna: 90 000-110 00 kr.
 • Biobränslepanna: Pris 60 000-90 000 kr.

Många energibäckar små…

En åtgärdsplan för fritidshuset

 • Se om ditt hus. Fungerar det som det skall? Behöver något åtgärdas?
 • Gör uppföljning av energistatistik. Läs av mätare för el och vatten månadsvis. Var uppmärksam på avvikelser.
 • Har du rätt elpris? Jämför elavtal och elhandlare.
 • Gör en plan för skötsel och underhåll. (Åtgärder, kostnader, tidplan, prioritet)
 • Se till att huset är ”tätt”. Byt gamla och dåliga tätningslister i fönster och dörrar.
 • Se till att huset ventileras tillräckligt. Rätt luftmängd på rätt plats.
 • Åtgärda läckande packningar och kranar, toaletter. Leta vattenläckor om det har gått åt vatten trots att ingen har varit hemma.
 • Låt saker och ting bara vara på när de behövs. Låt tomma rum vara mörka rum.
 • Stäng av apparater som drar ström när de står i standbyläge. Stäng av allt när du lämnar stugan: varmvattenberedare, kyl, frys, vattenpump, hydrofor.
 • Sköt om kyl och frys. Frosta av regelbundet och gör rent på baksidan. Is och damm ökar elanvändningen och förkortar livslängden. Stäng av kyl/frys som inte används.

Lista: Hustillverkare som tillverkar fritidshus