Energi

Sjunkande elcertifikatpriser håller elpriset nere

Lågt elpris i januari.

Lågt elpris i januari. Foto: Telge Nät.

Elpriserna ligger fortsatt lågt tack vare stabil produktion och sjunkande elcertifikatpriser.

Elcertifikatpriset sjunk med 40 procent under januari månad vilket innebär lägre elpriser för hushållen. Marknadspriset blev 70 kronor/MWh - jämfört med för ett år sedan är detta 60 procent lägre.

Ur en ekonomisk synvinkel handlar det om en minskning på 500 kronor per år för hushållen.

– Prisfallet på elcertifikat må ha en negativ effekt på utbyggnaden av förnybar elproduktion. Men hushållen gynnas av en lägre elkostnad. Prisnedgången är säkert välkommen då den till viss del kompenserar för de två energiskattehöjningar som är planerade för 2017, säger Faraz Azima, vd för Elskling.se. 

Utöver prisfallet på elcertifikaten har kärnkraften varit stabil, vindkraftsproduktionen god och vädret inte allt för kallt. Men medelspotpriset i januari blev  ändå tio procent högre än förra året. I elområde SE1-SE3 stannade det på 30 öre/kWh, och i elområde SE4 blev lite högre och slutade på 32 öre/kWh.