S föreslår statligt förhandlade långtidskontrakt på el

Med de stigande elpriserna föreslår Socialdemokraterna en lösning i form av långtidskontrakt som staten förhandlar fram och auktionerar ut.

Socialdemokraterna har presenterat ett nytt förslag där de tycker att staten ska införa vad de kallar för ”folkhemsel”. Det innebär att staten förhandlar och auktionerar ut elavtal. Detta skulle, enligt deras analys, kunna sänka nuvarande elpriser till 40 öre/kWh.

– Vårt förslag om Folkhemsel innebär en elmarknad som står på vanligt folks sida. Där svenska hushåll får ett lågt och stabilt elpris för en stor del av deras baskonsumtion av el. Sådana kontrakt finns redan för stora elkunder och nu vill vi se till att vanligt folk får samma möjligheter. Vi förväntar oss att regeringen skyndsamt tar vidare vårt förslag, säger Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att staten förhandlar och auktionerar ut elavtal i form av långtidskontrakt. Detta ska bidra till lägre elpriser och en mer stabil prissättning på elmarknaden.

Huruvida regeringen väljer att gå vidare med förslaget återstår att se.