Elskatten höjs med 9 procent

Höjd elskatt från och med januari på grund av inflationen.

Trots höga elpriser och en målsättning om tillfälligt slopad elskatt, kommer elskatten att höjas från och med nästa år. Höjningen är automatisk och en följd av den höga inflationen.

Nuvarande elskatt inklusive moms ligger på 45 öre per kWh, medan den nya blir 49 öre per kWh. Det är en 9-procentig höjning.

– Det är många skatter som skrivs upp per automatik, och så har det skett under lång tid. Vi har gjort bedömningen att inte aktivt gå in och förändra lagstiftningen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Hon beräknar att det innebär en ökad månatlig kostnad på 65 kronor för ett hushåll som förbrukar drygt 20 000 kWh per år.