Juridik, Ekonomi

Samtliga elnätsföretag uppvisade brister i information mot kund

Elnätsföretagen är dåliga på att informera elkunder som inte valt elavtal själva om att de har rätt att byta avtal eller elhandlare.

Flera elnätsföretag brister i sin rapportering till de kunder som sitter med usla elavtal meddelar Energimarknadsinspektionen. Myndigheten har genomfört en undersökning som visar att totalt tio företag, av tio undersökta - med andra ord 100 procent - har varit dåliga på att informera de elkunder som inte gjort något aktivt elföretagsval om att deras automatiska placering är onödigt dyr.

- Det är allvarligt att företagen inte informerar kunderna på ett tydligt sätt och inom rimlig tid. De kunder som inte själva väljer elhandlare och hamnar på ett anvisat avtal kan förlora stora pengar, säger Anne Vadasz Nilsson som är generaldirektör på Energimarkandsinspektionen. 

Statistik visar att de elavtal som inte väljs av elkunden själv ofta är 20-30 procent dyrare. Mellan november 2012 och oktober 2013 förlorade elkunderna 1,3 miljarder kronor på sådana avtal, jämfört med om de istället hade haft ett rörligt avtal.

Det Energimarknadsinspektionen vill se nu är förbättrad information ut mot kund, där kunderna tydligt kan se att de har tilldelats ett elavtal men att de har rätt att byta elhandlare och avtal om de vill. Informationen ska dessutom skickas ut mer skyndsamt än vad som gjorts tidigare - flera företag uppges ha tagit för lång tid på sig. Samtliga tio åläggs att åtgärda bristerna.