Reglerna för energideklarationer skärps

Kravet på att bostäder ska energideklareras är kostsamt för husägare och gör föga nytta, anser många kritiker. Nu föreslår näringsdepartementet att reglerna skärps.

Energideklarationer finns i hela EU och kom till som ett led i att minska energianvändningen i bostäder med 20 procent fram till år 2020. I Sverige infördes energideklarationer för fem år sedan och omfattar i princip alla bostäder som säljs eller byggs. Men ända från början har det förekommit mycket kritik mot hur systemet fungerar.

– Många energideklarationer är bara rena pappersprodukter. Det finns företag som inte ens besöker huset de deklarerar, säger Kåge Schildt, energikonsult och representant för föreningen Energirådgivarna.

Syftet med en energideklaration är att visa hur mycket el och värme huset förbrukar, men också ge förslag på lönsamma åtgärder för att få ner energiförbrukningen. Enligt en tidigare granskning av Riksrevisionen förekommer sådana råd enbart i hälften av alla deklarationer.

– Det är uppenbart lite nytta med en deklaration om den inte ger några råd. Hittills har den bara blivit en straffskatt för villaägarna, säger Jakob Eliasson, energiexpert på Villaägarna.

En remiss har nu skickats ut från näringsdepartementet med förslag om skärpta regler för energideklarationer. Ett av dessa är att husen alltid ska besiktigas på plats.

– Huvudregeln i vårt förslag är att besiktningar alltid ska ske. Då blir det mer förutsägbart hur reglerna ska tolkas, säger Per Högström på näringsdepartementet.
Även kraven på vem som får göra dessa besiktningar skärps, enligt förslaget.

– De som genomför besiktningarna ska vara certifierade. Det måste de inte vara idag, säger Per Högström.

(Källa: DN)