Värmepumpar, Ekonomi, Teknik, Energi, Ventilation

Pris FTX-ventilation

Med FTX kan du förbättra din ventilation och minska husets uppvärmningsbehov.

Med FTX kan du förbättra din ventilation och minska husets uppvärmningsbehov.

Funderar du på att installera FTX-ventilation i huset? Vi visar ett exempel på vad det kan kosta och diskuterar vad som styr priset upp eller ner.

FTX-ventilation, dvs från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, är en modern ventilationsteknik med vilken du kan förbättra din ventilation och minska husets uppvärmningsbehov. Lågenergihus byggs idag med FTX-ventilation som standard, men du kan också i vissa fall installera FTX-ventilation i ett befintligt hus.

Tillsammans med Solvik Teknik har vi tagit fram en kalkyl på vad det kan kosta att installera FTX-ventilation i ett 150 kvadrameter stort 1,5-planshus som värms upp med fjärrvärme och som idag har självdrag. Huset har träbjälklag. 

Inräknat i priset är projektering av anläggning, allt nödvändigt material, installation av till- och frånluftskanaler enligt projektering, isolering av spirorör där så krävs, samt driftsättning och injustering med protokoll. Samtliga priser är inklusive moms

Tänk dock på att detta bara är ett exempel. Det finns en hel del som kan påverka priset både upp och ner. Under mellanrubrikerna för de olika arbetsmomenten kan du läsa detaljerat om vad som påverkar priset upp eller ner när du installerar FTX-ventilation i huset

Kostnad installera FTX-ventilation
Total kostnad för projektering, material, installation och injustering:

Totalt: 79 000 kronor

Delsummor:

Material: 44 000 kronor
Arbetskostnad: 35 000 kronor (500 kronor/h á 70 timmar)
Summa: 79 000 kr

Avgår e. ROT: -17 500 kronor

Totalt efter ROT-avdrag: 61 500 kronor

Materialspecifikation
Spirorör: 8 000 kronor
Isolering: 4 000 kronor
Aggregat: 24 000 kronor
Ljuddämpare: 3 000 kronor
Takhuv kombi: 3 000 kronor
Övrigt: 2 000 kronor

Nuvarande energiförbrukning: 16 000 kWh/år
Energiförbrukning efter installation: 12 200 kWh/år

Att planera för FTX-ventilation
När du ska sätta in FTX-ventilation är planeringen ett viktigt moment. Har du bestämt dig för att låta ett ventilationsföretag göra installationen är det också tillsammans med dem som du diskuterar fram lämpliga lösningar för just ditt hus. Att installera FTX-ventilation innebär nämligen en hel del rördragning och beroende på hur du kan tänka dig att dra rören så påverkas både pris och eventuell återställning av huset.

Ska du däremot köpa en byggsats och montera allt själv kan du tillsammans med försäljningsföretaget på nätet få fram förslag på en lösning för just ditt hus. Du skickar in din husritning och får ett förslag mot att du köper materialet hos dem. Därefter kan du utgå från det förslaget när du installerar systemet.

Håltagning och placering av FTX-aggregatet
Steg ett i installationen är att ta hål där alla rör ska passera. En fördyrande faktor här är om du har betongväggar eller bjälklag i betong, ventilationsfirman måste då ta in en extern hålslagare. Är det däremot organiska material och gips kan de utföra arbetet själva.

– Viktigt att tänka på är också, om man har bjälklag i betong, att spirorören inte ska ligga an mot betongytan. Det kan ge resonansljud. Här måste hänsyn tas till detta vid eventuell håltagning genom betongen, säger Rickard Erdmann hos Solvik Teknik.

I det här momentet räknas även placeringen av aggregatet in. I vårt exempel finns en relativt väl tilltagen vind, därför utgår vi från ett FTX-vindsaggregat med roterande värmeväxlare. Aggregat med roterande värmeväxlare är lite större men har fördel i att de inte avger kondensvatten. Alternativet är en så kallad korsströmsvärmeväxlare. Dessa är lite mindre och har färre rörliga delar, men avger kondens som måste ta vägen någonstans.

– De olika varianterna av FTX-aggregat finns både som vind- och väggaggregat. Väggaggregat är för de som inte har en vind, då dessa ofta är lite mindre. De placeras med fördel i exempelvis tvättstugan eller pannrummet, säger Rickard Erdmann.

Han förklarar att aggregaten, även de lite mindre, ändå tar upp ganska stor plats. Ett mindre kräver omkring en meter i höjdled, men bygger med rör och allt ytterligare en meter. Så valet av placering är mycket viktigt. Och som du säkert förstår är vinden den absolut mest lämpade platsen om du har en sådan - där blir också rördragningen enklast.

En alternativ plats är annars som sagt tvättstuga eller pannrum.

Dämpa ljud och dra rör för FTX-ventilation
Med aggregatet på plats och hålen uppsågade är det dags för ljuddämpare och rördragning av FTX-ventilationen. Du börjar med att placera ljuddämpare direkt efter aggregatet.

– Ljuddämpare kan även monteras lokalt innan varje don. Lämpligen använder du då flexibla, alltså böjbara, ljuddämpare eftersom dessa förenklar installationen avsevärt, säger Rickard Erdmann.

I nästa steg tar du dig an rören. I vårt exempel har vi till stor del dragit dem på vinden och när de väl är på plats är det dags att isolera dem.

– Om vinden är oisolerad, så måste vi isolera spirorören för att förhindra värmeförluster och kondensbildning. På marknaden finns idag ett flertal olika lösningar för denna typ av isolering. Lättast och bäst resultat får man om man isolerar med komfortbrandmatta, tipsar Rickard Erdmann.

Minimum tjocklek ska då vara 50 millimeter. Tänk på att även de rör som förser aggregat med friskluft och avluft ska isoleras för att undvika kondens.

En fördyrande faktor när du sätter in FTX-ventilation, utöver mängden isolering, är om du saknar vindsutrymme och måste välja alternativa vägar som exempelvis i bjälklag eller schakt i väggen. Då får du dels fler arbetstimmar på offerten eftersom ventilationsfirman måste öppna upp på fler ställen, men även en återställningskostnad i form av väggar, tak med mera som måste repareras.

En billigare utväg är att placera rören synligt där det krävs. Det finns då vitlackerade spirorör, dessa är marginellt dyrare och gör samtidigt att rören bländar in med väggen. Du kan även bygga in rören i en låda, vilket är lite dyrare men å andra sidan syns de då ännu mindre.

Är det ett tvåplanshus måste du också fundera över hur du ska få ner rören till undervåningen - har du en garderob kan du med fördel gömma undan spiroröret där.

Tänk på att totallängden på spirorören påverkar installationen. Har du exempelvis betongbjälklag och vill komma undan den fördyrande kostnaden vid håltagning genom att gå en alternativ väg, kan det i slutändan innebära att du måste köpa ett större aggregat och/eller gå upp i grovlek på spirorören för att lufttrycket ska bli tillräckligt. Å andra sidan går större aggregat tystare.

Var donen sitter är också viktigt. Frånluftsdon ska placeras i kök, badrum, tvättstuga, toaletter, större garderober med stillastående luft och rum med exempelvis kamin så att du tar tillvara på så mycket värme som möjligt. Tilluft ska placeras i sovrum, vardagsrum, gästrum och allmänna rum.

För att få bra balans i FTX-systemet kan du sträva mot att ha lika många tillufts- som frånluftsdon.

Injustering av FTX-ventilationen
Det sista momentet i installationen är driftsättning och injustering av anläggningen. Detta görs med två olika instrument, ett som mäter lufthastigheten direkt vid aggregatet och ett som mäter lufthastigheten vid varje enskilt don.

Injusteringen kan vara knepig att göra själv. Du bör anlita en fackman för att få ut mesta möjliga ur din anläggning, och har du installerat anläggnignen själv kan du passa på att låta dem besiktiga den samtidigt.

Vill du ändå prova på att mäta och justera så finns enklare instrument att hyra av olika leverantörer. Viktigt är då att du följer de projekterade flöden som finns angivna på ritningen.

Normen är antalet kvadratmeter multiplicerat med 0,35, i vårt exempel ger det cirka 52 liter till- och frånluft per sekund.

– Vi har ett mätinstrument som mäter så att aggregatet levererar rätt. Du mäter hur mycket som går ut i till- och frånluft, sedan kan du även mäta vid varje don. När du vet hur stora flöden du har kan du ställa in de korrekta värdena, säger Rickard Erdmann.

Han förklarar att de alltid strävar efter en balans i huset. Men lyckas du inte med det - du kanske saknar ett steglöst aggregat till exempel, och måste anpassa dig till stegen du har - då är det enligt Rickard bäst att sträva mot ett litet övertryck för att förhindra att fukt tar sig in i huset. Men max ett par liter övertryck, inte mer.

– Sträva alltid efter ett nollvärde, säger Rickard.

Läs mer

FTX-ventilation – fakta och tips vid installation 
FTX-ventilation – så kontrollerar och underhåller du 

Test åtta modeller av FTX-aggretat, Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-190-m-boyta/

Diskutera FTX-ventilation
Delforum Ventilation