Värme, Energi

Karta visar var det är värt att satsa på solceller

Stockholmarna får solkarta som visar solinstrålningen mot varje tak.

Stockholmarnas tak har blivit solinventerade och resultatet har satts samman till en karta där boende i staden kan leta upp sin stadsdel och undersöka hur kraftig solinstrålningen är mot just deras tak. På så sätt ska de enklare kunna avgöra om det är värt att satsa på solceller.

Kartan är uppdelad i olika färger som markerar hur kraftig solinstrålningen är på olika delar av taket så att ägaren vet på vilken del av taket denne får ut mest av solcellerna, den tar hänsyn till både takvinkel och skuggning från andra byggnader. Dock tar den inte hänsyn till eventuell vegetation i närheten eller utsmyckningar på taket som kan skapa skugga.

Vill du kika på kartan? Surfa in här: Stockholm.se/stockholmssolkarta.