Jordvärme - fakta, fällor, priser

Så fungerar jordvärme.

Så fungerar jordvärme. Grafik: IVT

Jordvärme är ett bra och oftast något billigare alternativ till bergvärme. Nackdelen är att installationen kräver stora markingrepp och att du inte kan bygga något på området där jordvärmeslingan är nedgrävd.

Allmänt om jordvärme

Med en kollektorslang i marken, som ansluts till en jordvärmepump, kan du hämta upp värme som täcker en stor del av husets årliga uppvärmnings- och varmvattenbehov (omkring 60-75 procent). Under rätt förutsättningar är denna värmepumpsteknik för att utvinna jordvärme lika stabil som en bergvärmeanläggning.

Dimensionering av jordvärmen

Jordvärmen utvinns genom att du gräver ner kollektorslangen på frostfritt djup (90-150 cm). I slangen pumpas en blandning av vatten och frostskyddsvätska runt. Slangens längd dimensioneras efter hur stort värmebehov ditt hus har och hur markförhållandena är. För en normalvilla brukar det krävas en kollektorslang på 300–600 meter. Du kan räkna med att en slang på 500 m behöver cirka 750 kvm fri tomtyta (ca 27 x 27 m).

Förutsättningar för att ha jordvärme

Jordvärme lämpar sig bäst för mark med hög vattenhalt, men den ska inte vara vattenmättad. Be installatören ge dig en karta över kollektorslangens placering i trädgården, det kan vara bra för framtida markarbeten. Tänk på att det inte går att bygga något på den mark där jordvärmeslangen finns nedgrävd. En annan aspekt är att värmeuttaget kan ändra temperaturförhållandena i marken och till exempel påverka den befintliga växtligheten.

Jordvärme passar bäst för:

  • Hus med något högre värmebehov
  • Hus med vattenburet värmesystem
  • Tomt som tillåter nedgrävning av slang

Investeringskostnad för jordvärme

Var kostnaden för din jordvärme hamnar på beror delvis av omfattningen av markarbetet, men brukar ligga kring 80 000-100 000 kr.

Erfarenheter av jordvärme i forumet:
Kall och ojämn gräsmatta (jordvärme)
Anlägga trädgård efter plöjning jordvärme
Jordvärme! ROT-avdrag, vad gäller?