Värme, Energi

Intresset för solceller väntas öka explosionsartat

Intresset för solceller väntas öka explosionsartat

Vi i Sverige ligger lite efter med utbyggnaden men intresset för solceller är stort.

Solcellsbidraget tog slut snabbt och när det aviserades om mer pengar var intresset fortfarande högt. Därför är det inte särskilt överraskande att intresset förväntas sexfaldigas de närmaste fem åren. Det är företaget Accenture som i sin årliga energirapport undersökt statusen för solenergi globalt sett idag, och resultatet från de 13 000 svar som kommit in visar att många vill satsa. 

– För många är det andra skäl än just ekonomin som driver intresset för solenergi, som miljö, ett teknikintresse, eller att man vill bli mer oberoende av energibolagen genom att producera el själv, säger Henrik Tegnér, ansvarig för konsulttjänster inom energi på Accenture, till Dagens Industri.

Totalt har 26 länder deltagit i undersökningen, varav Sverige är 1 av dessa. Dock ligger vi i Sverige relativt långt efter flera övriga länder när det kommer till solenergiutbyggnaden. I Sverige uppger 4 procent att de har solpaneler på taket, samma siffra för Belgien är 13 procent och i Turkiet svarar hela 27 procent att de installerat solceller.

Undersökningen visar även att smarta energitjänster kommer att öka framöver. Samt att vi svenskar önskar bättre kommunikation från energibolagen i digitala kanaler. Endast hälften anser sig vara nöjda med företagens digitala kanaler idag.