Höjda elnätsavgifterna hamnar i nätbolagens ägares fickor

Höjda elnätsavgifterna hamnar i nätbolagens ägares fickor

Foto: Creative Commons.

Nätbolagens argument om att de höjda avgifterna behövs för investeringar håller inte, visar en ny granskning.

Nätbolagen motiverar sina höjda avgifter i elnäten med att det behövs kraftiga investeringar i elnäten framöver. Men enligt SVD Näringsliv håller inte argumentet. De har granskat höjningarna de senaste åren och de investeringar som gjorts. Granskningen visar att pengarna snarare hamnat i ägarnas fickor. Årsredovisningarna visar på mångmiljardöverskott och vinster som i flera fall fördubblats.

– Argumentet att de måste gå med stor vinst för att kunna investera, det håller inte i och med att de lämnar stora koncernbidrag till ägarna, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker hos Villaägarnas Riksförbund, till SVD Näringsliv.

Flera andra gör samma bedömning. Bland annat konstaterar Energimarknadsinspektionen att nätbolagen investerat mindre än prognostiserat samtidigt som att verksamheten i princip är riskfri.

2020 inträder en lagreglering som ska verka mot situationen som den ser ut idag. Elnätbolagen, bland annat Vattenfall, Ellevio och EON, har flaggat för att denna lagändring kan göra att våra elnät halkar efter i utveckling. Men även detta går Energimarknadsinspektionen hårt emot.

– De problem (viss kapacitetsbrist) vi ser i dag har absolut inte orsakats av några framtida åtstramningar i nätregleringen, säger chefekonom Therese Hindman Persson.