Högre elpris i år än i fjol

Foto: Raptor50

Foto: Raptor50 Medlemmen Raptor50:s solelanläggning.

Elpriset ligger nu 30 procent högre, men förväntas sjunka i sommar.

En försenad vårflod gör att elpriserna pressas uppåt. Just nu ligger de 30 procent högre än vad de gjorde i fjol vid samma årstid. Huruvida det kommer att vända och bli rekordlåga elpriser ännu en sommar återstår att se.

- En försenad vårflod innebär att chansen för lägre priser i sommar ökar. Detta i och med att de ökade tillrinningarna med stor sannolikhet sammanfaller med den period då elförbrukningen är som lägst, konstaterar man hos Elskling.se.

De rekommenderar priskänsliga kunder att låsa elpriset, även om det förväntas sjunka en del framöver.

- Till hösten räknar marknaden med ett bättre resursläge i vattenkraften. Det gör att elhandlarna kan erbjuda fastprisavtal till nivåer under spotpriset vilket skapar ett tillfälle för hushållen att säkra sitt elpris och låsa in en garanterad besparing på cirka 20 procent, säger Faraz Azima, vd för Elskling.

I maj blev medelspotpriset 28,7 öre/kWh, medan det samma månad 2016 landade på 22 öre/kWh.