Ekonomi

Högre kvot kan slå mot elpriset

Energimyndigheten föreslår höjda kvotplikter på elcertifikatmarknaden för att nå målen när det kommer till grön el, något som kan ge högre elpriser.

Energimyndigheten vill skapa bättre lönsamhet för elbolag som väljer att satsa på förnybar el. Utbyggnaden av grön el går idag för långsamt och myndigheten menar att det finns risk att Sverige inte uppnår målen. Förslaget de nu lagt fram till regeringen innebär en justering av kvoterna som i sin tur gör det värt för elföretagen att satsa på förnybar el. 

– Marknaden fungerar och det finns tillräckligt med potentiella projekt för att nå målet, men en förutsättning är att vi justerar kvoterna så att de projekt som behövs för att uppnå det gemensamma målet kan realiseras, säger Erik Brandsma som är generaldirektör på Energimyndigheten.

De höjda kvotplikterna på elcertifikatsmarknaden kommer i slutändan ge något högre elpriser för konsumenterna, enligt TT handlar det om mellan 360-700 kronor extra om året. Förslaget innebär att kvoterna höjs med cirka 8 TWh per år mellan 2016-2019.