Värme

Håll koll på termostaterna

Värmeelementens termostater har stor betydelse för både uppvärmningskostnader och komforten inomhus. Så här gör du för att kontrollera och byta ut dåligt fungerande termostater.

Håll koll på termostaterna

En termostat kan liknas vid en hjärna som reagerar på temperaturförändringar i dina rum och anpassar uppvärmningen efter vilken temperatur du ställt in.

– Termostatens uppgift är att hålla den inställda temperaturen så konstant som möjligt, säger Ronny Östin, lektor i energiteknik vid Umeå universitet.

I ett vattenburet värmesystem styrs uppvärmningsbehovet vanligtvis via ute- eller innegivare som kommunicerar direkt med husets centrala värmekälla. Om huset värms med radiatorer har varje radiator i sin tur en ventil som styr tillflödet av varmvatten för uppvärmingen: antingen en vanlig reglerventil eller en termostatventil som känner av rummets temperatur. 

– En fungerande termostat stryper varmvattenflödet i radiatorn när temperaturen i rummet är tillräcklig. Ett större flöde innebär att hela radiatorns yta får en högre temperatur och därmed blir rumstemperaturen högre.

Fördelen med termostatventiler är att man kan få en mer flexibel uppvärmning i olika rum. Samtidigt har termostater generellt en betydligt kortare livslängd än själva radiatorerna.
– Livslängden på termostater varierar beroende på kvalitet, men uppskattningsvis kan det handla om 15-20 år, säger Ronny Östin.

En dåligt fungerande termostat kan leda till att rummet blir alltför varmt och att energianvändningen blir onödigt hög. Samtidigt riskerar man att få en sämre kapacitet i husets uppvärmningssystem på grund av att returtemperaturen från vattenradiatorerna är högre än vad den borde vara.

Ronny Östin
Ronny Östin

– Ett tecken på att termostaten inte fungerar är att radiatorn är konstant väldigt varm eller sval oavsett hur man ställer in den.

Det enklaste sättet att testa en termostat är att dra ner den helt och känna efter om radiatorn blir sval. När man vrider på termostaten kan man ofta höra om den fungerar. Vatten ska börja cirkulera när man vrider upp termostaten. Ett annat knep är att demontera termostaten och kontrollera fjädringen i stiftventilen som sitter innanför termostaten. Fungerar fjädringen korrekt är det termostaten som är trasig och bör bytas ut. I vissa fall, beroende på modell av termostat, kan den nya termostaten behöva anslutas med en adapater. Enklast är att ta med den gamla termostaten till en VVS-butik.

– Det är ett relativt snabbt ingrepp att byta termostat och radiatorn behöver i regel inte tömmas på vatten. Men även om ingreppet är enkelt tycker jag att man ska anlita en fackman, säger Ronny Östin.

Att byta termostater är ett av många sätt att effektivisera husets energianvändning. Hur stor effektiviseringen blir är svårt att uppskatta, men generellt kan det röra sig om 5-15 procent, tror Ronny Östin.

Även i hus som värms med direktverkande el finns det synnerligen goda skäl att se över termostaterna på elradiatorerna. I detta fall kan ett byte från äldre modeller till moderna, elektroniska termostater effektivisera uppvärmningen betydligt, samtidigt som komforten förbättras, framhåller energiexperten Leif Kumlin.
– Om du har äldre elradiatorer med så kallade bimetalltermostater så fungerar de troligtvis inte särskilt bra längre, eftersom de här termostaterna försämras med tiden. Detta märks tydligast av att inomhustemperaturen börjar variera och att elementen reagerar trögt vid temperaturförändringar.

Äldre elradiatorer är sällan estetiskt tilltalande, men kan likafullt fungera utmärkt efter att man bytt dess termostater, menar Kumlin. Nya elektroniska termostater är i vissa fall också utrustade med funktioner som spar energi, till exempel ”vädringslås” och timer som gör det möjligt att tidsreglera uppvärmningen. Priset på termostater varierar från omkring 200 till 800 kronor styck, beroende på utförande och funktioner.

Ett alternativ till att byta alla termostater på elradiatorerna är att installera ett styr- och reglersystem som övertar styrningen av elvärmen centralt.

– Ett system av bra kvalitet kan minska värmeförbrukningen med upp till 15-20 procent. Dessutom förenklar reglersystemet möjligheterna att övervaka hela husets uppvärmning, säger Leif Kumlin.