Golvvärme

Golvvärme - el eller vatten?

Varma golv är skönt för fötterna.

Varma golv är skönt för fötterna.

Funderar du på elburen eller vattenburen golvvärme? Här berättar vi om golvvärme och dess för- och nackdelar jämfört med att ha radiatorer.

Golvvärme kan du få antingen via el eller varmt vatten, dvs antingen baseras den på värmeavgivande elkablar eller kopplas samman med husets vattenburna system via golvvärmerör. Det är viktigt att du isolerar väl under golvvärmen, så att värme inte läcker till marken. Vid golvvärme finns risk för kallras (drag) vid fönstren  och därför är isolerglas nödvändiga.

En fördel med elburen golvvärme jämfört med den vattenburna är att man slipper risk för läckage. Till nackdelarna med elslingor hör brandrisken och att kaklet kan krackelera om man har stora plattor.

Med golvvärme får man en jämn temperatur i rummet och torra golv, vilket är speciellt fördelaktigt i våtutrymmen. Man får sköna golv och slipper synliga radiatorer. En nackdel med golvvärme är att det är ett trögt system som ställer om sig långsamt vid temperaturväxlingar. När solen värmer på efter en kall natt, hinner inte systemet ställa om sig tillräckligt snabbt utan överkompenserar för nattens kyla. Resultatet blir ett allt för varmt rum och slöseri med värmekostnaderna.

En annan nackdel är att man ofta har en högre temperatur i huset med golvvärme än med andra värmekällor och därför förbrukar mer energi, det vill säga om man inte är medveten om denna psykologiska faktor: Det krävs endast 22-24 grader i golven för att få en rumstemperatur på 20 grader. Ett 22-gradigt golv känns dock inte speciellt varmt i fotsulan. Har man köpt golvvärme så tycker man att golven minsann ska vara varma, och så skruvar man upp temperaturen. Följden blir onödigt hög temperatur och höga energikostnader.

Man bör också tänka på att parkettgolv inte klarar golvvärme om inte väggarna är tillräckligt isolerade. Om temperaturen i golvet överstiger 27 grader kan det bli sprickor i parketten.

plus Sköna varma golv
plus Torra golv
plus Inga synliga radiatorer
plus Vid elburen golvvärme ingen läckagerisk

minus Kaklet kan krackelera vid elburen golvvärme, särskilt stora plattor
minus Brandrisk (elburen)
minus Dyrt att reparera om en vattenslinga börjar läcka (vattenburen)
minus Risk för kallras
minus Trögt system
minus Kan medföra höga värmekostnader
minus Klarar inte parkettgolv vid otillräcklig isolering