Energi

Frånluftsvärmepump - allt du behöver veta

Skiss över hur frånluftsvärmepumpen fungerar.

Skiss över hur frånluftsvärmepumpen fungerar. Grafik: Oikos

Luftvärmepumpar innefattar flera typer av värmepumpar som tillvaratar värmeenergi från luften. Här beskriver vi den vanligaste typen som används i nybyggda hus: frånluftvärmepumpen.

Användningsområde för frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen återvinner värme från husets frånluftventilation och genererar både värme och varmvatten i ett vattenburet system. De flesta småhustillverkare erbjuder idag frånluftvärmepump som standardvärmesystem då det är enkelt att installera vid nybyggnation, relativt billigt och inte kräver mycket utrymme. En frånluftsvärmepump kan du också installera i befintliga hus där man iordningställt mekanisk frånluftsventilation.

Kombinationsmöjligheter för frånluftsvärmepump

På marknaden finns idag frånluftvärmepumpar som fungerar som komplement till direktverkande elvärme, det vill säga icke vattenburna system. Pumpen kopplas då till ett fläktelement som sprider värmen via inomhusluften. Alternativt kan värmen spridas via ett mindre vattenburet värmesystem (”minivattensystem”).

Energiutbyte hos en frånluftsvärmepump

Frånluftvärmepumpen anpassar automatiskt effekten efter husets värmebehov och sänker värmekostnaderna med omkring 50-70 procent. De mest effektiva frånluftvärmepumparna är utrustade med varvtalsreglerade kompressorer. I en del fall väljer man att kombinera värmepumpen med ett kortare borrhål eller en kortare ytjordslinga, som på så sätt kan bidra med en större del av uppvärmningen i huset. Energimyndigheten har nyligen genomfört ett test av den senaste generationens pumpar, klicka här för att läsa den.

Investeringskostnad

En värmepump av etablerat märke kostar 30 000-80 000 kr, beroende på effekt och modell. Totalkostnaden inklusive installation brukar uppgå till 60 000-100 000 kr.

Installationskrav

Värmepumpen bör installeras av en fackman.

Installation och underhåll av frånluftsvärmepumpen

Det är viktigt att du gör en korrekt injustering av ventilationen. Gör du inte det äventyrar du värmepumpens funktion, alternativt blir energiförbrukningen onödigt hög. Av samma anledning måste du rengöra värmepumpens inbyggda luftfilter regelbundet.

Fördelar med frånluftvärmepump

+Enkel att sköta och installera.
+Bidrar till god ventilation.
+Perfekt vid utbyte av en tidigare frånluftsvärmepump.
+Tystgående teknik.

Nackdelar med frånluftvärmepump

- Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
- Kräver ett mekaniskt ventilationssystem.
- Passar inte för hus med stort värmebehov/hög energiförbrukning.

Läs mer