Vilken värmepump passar bäst till mitt hus?

Här får du reda på allt från hur en värmepump funkar till om det är värt att köpa en billig.

Här får du reda på allt från hur en värmepump funkar till om det är värt att köpa en billig.

Här är en guide för dig som vill veta mer om värmepumpar – hur de fungerar, vilka som passar i olika hus, vilka som uppnått goda testresultat och vad du ska tänka på vid köp och installation.

Sida 1 av 9

Så fungerar en värmepump

Värmepump

Värmepumpen hämtar lagrad energi från naturen. Foto: Harry73

En värmepump hämtar lagrad värmeenergi som finns i luft, mark (jord/berggrund) eller vatten och överför värmen in till huset. 

Värmepumpen drivs av el och är betydligt energieffektivare än att värma huset med direktverkande el eller vattenburen elpanna. Grovt räknat brukar en modern värmepump ge uppemot fyra gånger mer energi för värme/varmvatten än den el som värmepumpen förbrukar.

Sida 2 av 9

Antal värmepumpar i småhus

Hus med värmepump

Antalet småhus med värmepump har ökat. Foto: Google Earth

Eftersom värmepumpar statistiskt räknas in i kategorin ”elvärme” finns det inga exakta uppgifter över hur många värmepumpar som används i dagens småhus. Energimyndigheten har gjort en beräkning att det år 2016 fanns någon typ av värmepump i 1 227 000 småhus, en ökning med cirka 40 procent sedan 2009. Trenden är att antalet värmepumpar fortsätter öka, inte minst i nybyggda hus där frånluftsvärmepumpar är klart dominerande.

Trots att värmepumparna ökat mycket i antal används idag mindre el för uppvärmning av bostäder än för tio år sedan – vilket delvis kan förklaras med värmepumparnas effektivitet.

Sida 3 av 9

Olika typer av värmepumpar

Luft luft värmepump

Till vänster utedelen till en luft/luftvärmepump. Foto: Marlén Eskilsson

Luft/luftvärmepumpar: tar in sin energi från utomhusluften och avger energin till inomhusluften, men inte varmvattnet. Fungerar effektivast i milt klimat och används huvudsakligen som stödvärme för ett befintligt värmesystem, till exempel direktverkande el eller fjärrvärme.

Luft/vattenvärmepump: samma princip som ovan, men levererar både värme och varmvatten. Fungerar bäst i södra Sveriges milda klimat, men har numera blivit betydligt effektivare även på norrländska breddgrader.

Frånluftsvärmepump: tar värme ur husets använda frånluft innan den släpps ut och avger värmen till vattenradiatorer och varmvatten. Fungerar endast i samverkan med ett mekaniskt frånluftsventilationssystem.

Berg/jord/sjö/grundvattenvärmepump: avger normalt värme till både vattenradiatorer/golvvärme och varmvatten. Fördelen med dessa pumpar är att de fungerar bra även när det är mycket kallt ute.

Tips! En annorlunda typ av luft/vattenvärmepump är den svenskutvecklade ”Ispinnen”, som funnits på marknaden sedan 1990-talet. Värmepumpens utomhusdel består av en konstruktion med aluminiumstavar som kondenserar ångan i luften till vatten och som sedan tidvis övergår till frost. Läs mer om systemet på företaget Octopus hemsida.

Sida 4 av 9

Värmepumpar bäst-i-test

värmepump skydd

Värmepump med stiligt skydd. Foto: Musicman

Energimyndigheten har genom åren testat olika typer av värmepumpar, men de flesta tester har några eller flera år på nacken. Det finns mer aktuella tester från Norge och Danmark där vissa fabrikat som även säljs i Sverige ingår.

Här är några exempel:
Luft/luftvärmepumpar Energimyndigheten
Bäst i test-guiden, 2017, baserat på norska och danska undersökningar.
Luft/vattenvärmepumpar Energimyndigheten
Frånluftsvärmepumpar Energimyndigheten 
Bergvärmepumpar Energimyndigheten

På den danska guiden Sparenergi kan du söka och jämföra tester på nyare värmepumpar. Här ingår en del fabrikat som säljs i Sverige, till exempel Bosch, Viessmann, Daikin, CTC och Thermia.

Försäkringsbolaget Folksam publicerar årligen en rapport över skadestatistik på värmepumpar, vilket kan ge en fingervisning om kvaliteten på olika fabrikat. Försäkringsbolaget bedömer kvalitets- och miljökriterier på värmepumparna, i form av poäng, och tilldelar betyget ”Bra val” för modeller med hög poäng.

Tänk på! Värmepumpstillverkare redovisar också egna produkttester, som dock inte kan bedömas som oberoende. Det cirkulerar även ”tester” från obekanta källor på nätet som bör tas med en nypa salt.

Sida 5 av 9

Exempel på värmepumpar med bra testresultat

Nibe F2040

Nibes F-serie har genomgående goda testresultat. Foto: Nibe

Eftersom många olika funktioner testas i värmepumparna är det inte säkert att ”bäst-i-test” motsvarar just dina önskemål. En värmepumpsmodell som har hög årsverkningsgrad (SCOP) kan till exempel ha sämre resultat för pris, ljudnivå eller värmeförluster för varmvattenberedning. Det gäller alltså att granska olika delar av testen för att göra en helhetsbedömning. 

Tack vare en ny energimärkning som började införas 2015 har kraven och kvaliteten på värmepumparna generellt ökat.

Med utgångspunkt från nyare tester, samt även konsumentforum på nätet, har vi kunnat se att följande fabrikat hör till dem som fått högt betyg:

Luft/luftvärmepumpar: Panasonic (Panasonic HZ9RKE), Mitsubishi (Mitsubishi Electric FH35), LG (LG Nordic Prestige NP09). Även Daikins och Toshibas luftvärmepumpar brukar generellt få goda omdömen.

Frånluftsvärmepumpar: NIBE:s F-serie dominerar i dag marknaden och får genomgående höga testresultat. Konkurrenter finns dock, t ex Comfort Zone och Bosch.

Luft/vattenvärmepumpar: Bosch Compress 7000i AW, NIBE F2120, IVT AirX.

Vätska/vattenvärmepumpar (berg/jord/sjövärme): Viessmann Vitocal 333-G, NIBE F1255, IVT Geo 312 C, Thermia Diplomat Inverter (Duo) 3, Bosch Compress 7000 LW/M, Daikin Altherma EGSQH. 

Sida 6 av 9

Jämför priser på värmepumpar

Värmepump

Medlemmen KnockOnWoods värmpump. Foto: KnockOnWood

På jämförelsesajter som till exempel Pricerunner och Prisjakt kan du jämföra aktuella priser på olika värmepumpsmodeller. Det finns även värmepumpsbutiker på nätet, t.ex. Zave, som pressar priserna på värmepumpar. Priserna inkluderar inte installation, eller eventuell kringutrustning och tillvalstjänster.
Tänk på! Luft/luftvärmepumpar kräver behörighet för att installera. Det gäller även luft/vattenvärmepumpar av ”split”-typ.
 
I många fall väljer husägare att ta in offerter på värmepumpar via leverantörer/installatörer, det gäller i synnerhet för de vattenburna systemen.
Allmän information om prisutvecklingen för värmepumpar finns på SKVP:s hemsida.

Tänk på! Priset för en värmepump bör stå i relation till hur mycket pengar du sparar i driftskostnader – det är viktigt att komma ihåg när du går igenom offerter och kalkyler.
Tänk också på att priset bara är en faktor och att andra faktorer som förutsättningar i huset, klimatförhållanden och hur installationen är utförd påverkar hur kostnadseffektiv värmepumpen är. Du kan gå in på https://skvp.se/varmepumpar/besparingskalkyl  för att göra en ekonomisk grovkalkyl av lönsamheten för olika alternativ. 

Sida 7 av 9

Nya värmepumpar – effektivare och snyggare

Styr värmepumpen från mobilen

Styr och övervaka värmepumpen från mobilen. Foto: Lars Bärtås

Tekniken med varvtalsstyrning har slagit igenom på bred front, vilket innebär att driften av värmepumpen kontinuerligt följer (”gasar och bromsar”) hushållets aktuella energibehov. Från början förekom varvtalsstyrning främst i luftvärmepumpar, men nu används tekniken även i den senaste generationens vätske- och vattenvärmepumpar (berg/jord/sjövärme).

En annan nyhet på senare år är att de ledande leverantörerna tillhandahåller webbtjänster för övervakning och styrning av värmepumparna. ”Smart Grid Ready” är en ytterligare tjänst som gör att värmepumpen automatiskt anpassar uppvärmningen efter rådande elpriser per timme.
Även designmässigt har värmepumparna (som tidigare såg ut som trista ”lådor”) fått en ansiktslyftning, inte minst gäller det luftvattenvärmepumparnas utomhusenheter.

Läs också: Smart värmepump styr gårdens uppvärmning

Sida 8 av 9

Köpa billig värmepump?

Billig värmepump

Qlima, en billig luft/luftvärmepump.

Att satsa på ett testat och etablerat varumärke brukar innebära en trygghet. Många värmepumpshaverier är relaterade till importerade modeller som inte testats i nordiskt klimat. Problemet är störst inom segmentet luft/luftvärmepumpar.
En luft/luftvärmepump har å andra sidan oftast en mycket kort återbetalningstid (3-4 år). En billig modell från ett byggvaruhus (till exempel värmepumpen Qlima, ca 7000 kr) kan mycket väl löna sig, även om produktens livslängd torde vara kortare jämfört med de ledande varumärkena.

Tänk på! Support och service är en viktig del av köpet. Kolla upp vilka villkor som gäller när du handlar en billig modell.

Sida 9 av 9

Installera värmepumpen

Installation bergvärme

Medlemmen magnuss hade problem med installationen av sin bervärmepump. Foto: Magnuss

Alla typer av värmepumpar bör installeras av en fackman. Förutom att det är viktigt att ta in flera offerter och kontrollera leverantörernas referenser, samt villkor för garanti och support – bör du tänka lite extra på det här:

Luft/luftvärmepump: Ljudnivån invändigt (lyssna på aggregatet!) och utvändigt (stör ej grannen!). Se till att kondens/avfrostningsvattnet leds bort tryggt från hus (risk för inträngande vatten) och gångvägar (risk för isgata).

Frånluftvärmepump: De nya varvtalsstyrda aggregaten kan kyla ned frånluftsröret så att det kan frysa eller kondensera på det och ge vattenskador när det tinar. Röret måste isoleras ordentligt.

Bergvärmepump: Borra tillräckligt djupt: minst 200 m för 10 kW värmepump.

Jordvärmepump: Lägg tillräckligt lång kollektorslinga: minst 400 m för 10 kW. Isolera slingan nära grunder, under vägar och intill vattenrör. Lägg inte i torr jord eller torr sand.

Sjövärmepump: Lasta ned slingorna med tillräcklig vikt så att de inte flyter upp när det fryser is på dem. Speciellt viktigt i svagt strömmande vatten i Norrland!