Förlängd övergång till nya regler för vedspisar

Vedspis.

Vedspis. Foto: Josef Davidsson.

Boverket vill utöka tiden för undantag från de nya reglerna för vedspisar.

De nya reglerna för vedspisar, braskaminer m.fl ska träda i kraft 1 juli i år, men nu planerar Boverket förlänga övergångsperioden till 1 januari 2019 istället.

Orsaken uppges vara alla de frågetecken som uppstått i samband med att det nya regelverket kommunicerades ut. Informationen ledde till en bitvis het debatt. Boverket valde då att gå ut med förtydliganden och fördjupande vägledning. För att alla ska hinna läsa in sig i dessa väljer man att se om man kan förlänga övergångsperioden.

Det skulle innebära att den som ska göra en nyinstallation av vedspis, kamin, panna eller liknande kan välja mellan de nya och de gamla reglerna fram till 1 januari nästa år.

Men än är inget skrivet i sten. Beslutet om förlängt undantag fattas först 12 juni.

Här kunde man tidigare läsa om de nya reglerna: https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/a…

Redaktionens kommentar:

Boverket har senare ändrat sig vilket det går att läsa mer om här:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverkets-regler-for-vedspisar-tas-bort/