Förlängd övergångsperiod för nya regler för rumsvärmare

Förlängd övergångsperiod för nya regler för rumsvärmare

Foto: nht1

Boverket förlänger övergångsperioden för de nya reglerna för braskaminer och vedspisar.

1 juli 2017 trädde nya regler i kraft för bland annat braskaminer och vedspisar som eldas med ved eller pellets. Då infördes även en övergångsperiod som gällde till och med 1 januari 2019. Övergångsperioden innebär att man har rätt att välja om man vill följa de nya eller gamla reglerna när man installerar en rumsvärmare, och nu förlängs denna period till och med 30 september 2019.

Förlängningen beror på en utredning som ska publiceras samma datum. I november i år beslutade regeringen att Boverket ska genomföra en fördjupad konsekvensanalys av de nya reglerna.

– Vi förlänger övergångsperioden för att den ska överensstämma med den tidplan vi har för det regeringsuppdrag vi fått, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, och fortsätter:

– Vi vill påminna om att de ändrade reglerna inte innebär ett förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar.