Energi

Få hjälp att utvärdera ditt passivhus

Passivhusägare kan tillfälligt söka ekonomiskt stöd för mätning och utvärdering av energieffektivitet.

Äger du ett nybyggt lågenergihus eller ska du renovera ditt hus ner till lågenerginivå? Fram till och med 31 mars i år kan du, via Energimyndigheten, söka 100 procent ekonomiskt stöd för:

  • Kostnader för inköp, installation, kalibrering och drift av mätutrustning samt överföringen av mätdata till Energimyndigheten.
  • Kostnader för informationsspridning av projektet.

Myndigheten uppger även att du under utvärderingen gratis kan konsultera deras energiexperter i resurspoolen för hjälp.

Målet är att du ska få en bättre överblick av ditt hus och en chans att eventuellt optimera ditt system. Men också att kunskapen ska spridas i ett bredare perspektiv.

- Efter ett års mätning kommer du att få ta del av en sammanfattande analys av byggnadens energianvändning och inomhusklimat. Genom analysen kan du få nyttig kunskap för systemoptimering, skriver Energimyndigheten.

Totalt avsätts 30 miljoner kronor.