Energi

Energimyndighetens statistik ska kompletteras med solel

Energimyndigheten ser ett ökat behov av fakta om hanteringen av el från solcellsanläggningar, och inför därför solel som en del i statistiken.

Allt fler väljer att producera egen el med hjälp av solceller, vilket har gjort att Energimyndigheten nu fattat beslut om att komplettera sin statistik med solel. 

– Idag finns det brister i statistiken över solcellsanläggningar i Sverige, samtidigt som det finns många som efterfrågar just det. Inte bara vi, utan även länsstyrelser, energikontor, kommuner och solcellsbranschen är i behov av tillförlitliga uppgifter. Dels för att kunna följa utbyggnaden av förnybar energiproduktion och dels för att kunna se effekter av olika styrmedel, säger Johan Harrysson vid Energimyndigheten.

Inledningsvis påbörjas arbetet genom att myndigheten kompletterar den årliga el-, gas- och fjärrvärmestatistiken med statistik om solelsproduktion från 170 elnätsföretag. Rapporten är dock inte att vänta förrän till hösten. Därefter ska en internationell statistikrapportering upprättas.