Ekonomi

Elprotester från Småland hörsammades

Tre kommuner i Småland har protestrat till Svenska Kraftnät mot att de har hamnat i det södra elområdet med högre elpriser. De ansåg att gränsen dragits fel och nu har Svenska Kraftnät meddelat att man utreder frågan.

Gnosjö, Värnamo och Gislaved lämnade in protester till Svenska Kraftnät sedan de hamnat på ”fel” sida om gränsen med högre elpriser i kommunen som följd. Nu har de fått svar, uppger Sveriges Radio.

Ledningen för Svenska Kraftnät skriver i ett brev till de tre småländska kommunerna Gnosjö, Värnamo och Gislaved att de har startat en utredning om ny gränsdragning. Dagens indelning innebär att gränsen skär tvärs genom Jönköpings län

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden, där konsumenterna får betala ett elpris baserat på tillgången på el i det elområde man befinner sig i. Det har lett till högre elpriser särskilt i södra Sverige, där det råder brist på el. Därav smålänningarnas vilja att tillhöra det elområde som ligger mer norr ut där elpriserna är lägre.