Ekonomi

Elpriserna fortsätter pressa nedåt

Samtliga elområden redovisar låga spotpriser, och fastprisavtalen ligger lågt.

De låga elpriserna fortsätter in i maj. Medelspotpriset för april ser ut att landa på 24 öre per kWh sett till samtliga elområden, och förväntningarna på elprisnivån för 2015 ligger på 25 öre per kWh vilket är några ören lägre än förra året. Mest utmärker sig dock fastprisavtalen som nu mäter 8 öre per kWh mindre än i fjol.

– Vi ser ett större prisfall på fastprisavtal än det vi sett för rörligt elpris. Det kan förklaras av att marknadsförväntningarna på en snabb återhämtning i ekonomin och högre elpris som en följd av detta inte känns särskilt sannolikt just nu. Marknaden räknar idag med en mer utdragen återhämtning, säger Faraz Azima, vd för Elskling.se.

De följer elmarknadens utveckling och kan se att tillrinningen i vattenmagasinen inte förväntas dra igång ordentligt förrän i maj då snön börjar smälta på allvar runtom i landet, och då kommer elpriset att pressas ytterligare. Kärnkraftsproduktionen förväntas dock bara ligga på 40 procent mot nuvarande 70 procent eftersom vi kommer att ha tre reaktorer ur drift.

Förväntningen på 25 öre per kWh för 2015 innebär ett 13 procent lägre elpris än förra året.

- Givet att marknaden får rätt blir 2015 det billigaste elåret sedan 2004. Ett hushåll med en årsförbrukning på 20 000 kWh och rörigt elpris kan räkna med cirka 1 000 kronor lägre elkostnad 2015 jämfört med 2014, säger Faraz Azima.