Juridik

Elavtal med flatrate är nu förbjudna

Nu kan du inte längre teckna elavtal till en fast månadskostnad.

1 juni gick en lagändring igenom som innebär att så kallade flatrateavtal, med andra ord elavtal med fastpris så länge elförbrukningen håller sig inom vissa givna ramar, inte längre är tillåtna. Beslutet har fattats utifrån analysen att den här typen av elavtal kan skapa en passiv inställning till elkonsumtionen.

– Att denna avtalsform nu förbjuds är positivt. Jag tycker att alla hushåll ska kunna påverka sin elkostnad och att det ska finnas ett incitament för att spara energi. I flatrate kontrakten har elhandlaren ofta tagit höjd för det mesta vilket i slutändan gör avtalsformen dyrare jämfört med exempelvis ett traditionellt fast eller rörligt elavtal, säger Faraz Azima som är vd för Elskling.se.

I och med förändringen har försäljningen av den här typen av elavtal nu upphört. Dock är det en relativt liten grupp som påverkas, de allra flesta hushållen i Sverige har idag fast eller rörligt elpris.