Se upp: Rörliga elavtal kan ha lång bindningstid

Var uppmärksam när du tecknar elavtal.

Var uppmärksam när du tecknar elavtal. Foto: Byggahus.se.

Energimarknadsinspektionen går ut och informerar om att du bör kontrollera bindningstiden innan du tecknar avtal om rörligt elpris.

Många förutsätter att rörliga elavtal kan sägas upp på kort varsel, men så är det långt ifrån alltid. När den statliga elprisjämförelsetjänsten Elpriskollen kontrollerade de rörliga elavtalen visade det sig att det finns företag som låser in kunderna i avtal som sträcker sig flera månader framåt i tiden.

– Det är ett slags dold bindningstid som jag tror att många konsumenter missar, säger Daniel Norstedt, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Rörligt elpris är just nu den mest populära avtalsformen. Undersökningen visar att den här typen av elavtals uppsägningstider varierar mellan 14 dagar upp till hela 13 månader. I värsta fall måste du med andra ord vänta över ett år efter uppsägning innan du kan byta elhandlare.

Dock är det viktigt att påpeka att det elavtal som hade 13 månader uppsägningstid hade ett avtalsnamn som också informerade om detta.

Övriga med lång uppsägningstid hade tider på upp till 4 månader. 

– Jag tror att många konsumenter uppfattar ett avtal om rörligt pris som ett avtal man snabbt kan lämna, till skillnad från avtal om fast pris där det är tydligare för kunden att man binder upp sig till ett och samma företag under ett eller flera år, säger Daniel Norstedt.

Granskningen de genomfört visar att: "i september 2017 hade 22 elhandlare under mer än 1 år sålt avtal om rörligt elpris med uppsägningstider längre än 1 månad. Sju av dessa hade uppsägningstider som var längre än 3 månader."

  • Sundsvall Energi AB, Innevarande månad + 12 kalendermånader (namnet på elavtalet informerade om den långa uppsägningstiden)
  • 7H Kraft, Innevarande månad + 3 kalendermånader
  • Landskrona Energi, Innevarande månad + 3 kalendermånader
  • Svensk NaturEnergi AB, Innevarande månad + 3 kalendermånader
  • SverigesEnergi AB, Innevarande månad + 3 kalendermånader
  • Billinge Energi AB, Innevarande månad + 3 kalendermånader
  • Jämtkraft AB, Innevarande månad + 3 kalendermånader