Juridik

Döms för brand i pannrum

Herrljunga.

Herrljunga.

Allmänfarlig vårdslöshet att hantera sin panna oaktsamt.

Aska från en panna satte ett pannrum i brand i Herrljunga. Nu döms husägaren för allmänfarlig vårdslöshet och måste betala 30 dagsböter a 100 kronor.

Räddningstjänsten vittnade mot husägaren och menade på att denne antingen rakat aska ur pannan och låtit den ligga kvar på golvet i närheten av lättantändligt material, eller lämnat luckan till pannan öppen så att gnistor kunnat ta sig ut. De påpekade även att rummet hade en bristfällig brandcellsgräns.

Husägaren nekade först till anklagelserna, men erkände senare.