Dåliga betyg för dagens ackumulatortankar

Dåliga betyg för dagens ackumulatortankar

Energimyndighetens test visar att den bästa ackumulatortanken endast skulle få energimärkning C.

En ackumulatortank kopplad till uppvärmningssystemet ger både lägre miljöutsläpp och ett effektivare värmesystem. Men Energimyndighetens granskning visar att flera tillverkare inte når upp till de kommande ekodesignkraven, endast en av fem testade ackumulatortankar uppfyller nästkommande års kravbild.

– Testet är det första i sitt slag där vi använt den nya internationella provningsmetoden som är föreslaget för kommande EU-krav. Det är viktigt med en bra internationell provningsmetod för att underlätta produktutvecklingen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet på Energimyndigheten.

Totalt skiljde det 77 procent i stilleståndsförlust mellan den bästa och den sämsta ackumulatortanken, den sämsta förlorade med andra ord 77 procent mer värme under lagringen. Resultatet från testet motsvarar energimärkningsbetyg E på en skala från A-E. Den bästa ackumulatortanken skulle få energimärkning C om den börjat använda märkningen idag, övriga får samtliga D eller E.

De produkter som testats har en volym på 500-600 liter, och har ställts in på 55 grader.

Klicka här för att läsa mer om testet.