Vanligt med felaktiga avdrag för trädgårdsarbete

Granskning visar att många skriver fel när de söker RUT. Någon hade exempelvis kallat uppförande av attefallshus för röjning av stubbar och ogräs.

Granskning visar att många skriver fel när de söker RUT. Någon hade exempelvis kallat uppförande av attefallshus för röjning av stubbar och ogräs. Foto: Elina Blom

Nästan hälften av RUT-avdragen för trädgårdsarbete är felaktiga enligt Skatteverkets granskning.

Skatteverket har granskat RUT-avdrag för trädgårdsarbete och funnit att många gjort avdrag för sådant som inte omfattas av RUT. Man har exempelvis skrivit att det är trädfällning men egentligen har det varit allt från bygge av pooldäck till uppförande av attefallshus.

Av de granskade ärendena har 45 procent innehållit sådana felaktigheter att man begärt återkrav. Hittills är totalsumman på återkrav uppe i 3,4 miljoner kronor.

– Om hjälp anlitas för att fixa något i trädgården är det viktigt att se till att göra rätt avdrag för rätt arbete. Flera tjänster ger inte rätt till någon skattereduktion. Det är köparen som har ansvaret för att avdraget blir rätt, säger Åsa Engström, sektionschef på Skatteverket.

Granskningen startade 2019 och är pågående.