Utländsk personal utan säkerhetsprövning har haft tillgång till svenska kraftnät

Under flera dagar har Dagens Nyheter i en rad avslöjanden visat på stora säkerhetsbrister i arbetet hos Svenska kraftnät.

Svenska kraftnäts styrsystem - ett system som anses ha betydelse för rikets säkerhet, har fritt kunnat hanteras av utländsk IT-personal utan säkerhetsklassning i över ett års tid. Detta avslöjar Dagens Nyheter. Följden av detta hade kunnat bli att hundratusentals människor blivit utan ström.

Tidningen har under en längre tid granskat Svenska kraftnäts säkerhet och gjort flera avslöjanden om hur dåligt man hanterat säkerheten. Men just styrsystemet är en mycket känslig del och säkerhetsbristerna här är därför av extra allvarlig art. Dagens Nyheter kallar systemet för hjärtat i landets elförsörjning.

Problemet har varit att det har saknats säkerhetsskyddsavtal. Avsaknaden av avtal gör att Säpo inte kan säkerhetspröva personalen som arbetar med systemet. 

Att det inte upprättats något säkerhetsskyddsavtal på så lång tid säger företaget själva beror på tidspress. Man säger även att man nu begärt tillsyn av Säkerhetspolisen för att se över bristerna.

Källa: Dagens Nyheter