Pergola

Tak till pergola - 10 varianter som skyddar mot regn eller sol

Visst är det skönt att sitta i pergolan med en kopp kaffe när vädret tillåter. Men kommer det en skur eller om solen gassar på kan längtan efter ett tak bli stor. Här kommer tips om olika taklösningar för pergolan.

Det finns många olika sätt att förse sin pergola med ett tak.

Det finns många olika sätt att förse sin pergola med ett tak.

En pergola är i språklig mening en trädgårdsgång försedd med stolpar och överliggare som bildar stöd för klängväxter. Till vardags har begreppet kommit att användas även för en struktur över en uteplats där det inte finns ett täckt tak, men väl stolpar och överliggare som ger visionen av ett tak.

Nu är vårt nordiska klimat tämligen nyckfullt så för att undvika gassande sol eller för att slippa få regndroppar i kaffekoppen önskar vi oss gärna ett mer påtagligt tak. Om man har en pergolakonstruktion som är tillräckligt stabil är det lätt ordnat. Men då är det inte i egentligen mening en pergola längre utan bör kanske benämnas taktäckt uteplats. 

Behövs bygglov för tak till pergolan?

Innan du ger dig på att omskola din pergola till en taktäckt uteplats bör du kolla med din byggnadsnämnd om det krävs bygglov. Är uteplatsen i direkt anslutning till huset så finns det inom de så kallade friggebodsreglerna möjlighet att bygga tak. Både friggebodsreglerna och attefallsreglerna kan ge utrymme för taktäckt uteplats om kommunen inte är generös nog att helt bygglovsbefria taket.

Pergola
Medlemmen Sharky38 har byggt en pergola med skuggande tak. Foto: Sharky58

Skuggande tak kräver inte lika kraftig stomme

Är det bara skugga du eftersträvar behöver inte pergolans stomme vara lika kraftig som vid ett tätt tak. Viss skugga kan åstadkommas genom att man har ganska tätt med överliggare monterade stående så att solen skärmas av som genom en persienn.

Pergola med vasstak
En varm känsla med skuggande vasstak vid en härlig pergola i Frankrike. Foto: AD/Pinterest

Vass eller bambu som pergolatak

Ett bra skuggalternativ är matta av vass eller bambu som rullas ut och fästs på överliggarna. Solen silas mjukt genom vassmattan och ger en behaglig skugga. Se till att fästa vassmattan med läkt som fixeras vid överliggarna så inte hela taket blåser bort. Man får också räkna med att ersätta vassmattan efter några år. Vill man förlänga vassmattans livslängd kan man skruva bort den och förvara den skyddat under vintern.

Pergola med segeltak
Segelduk ger skugga i pergolan hos Pella Hedeby. Foto: Pella Hedeby stilinspiration/pinterest.

Segelduk vid pergolan

Segelduk och andra textila skuggtak är också tänkbara till en pergola. Eftersom själva stommen redan finns är det lätt att fästa ett segel i konstruktionen. Det finns billiga solsegel att köpa.

En nackdel är att vid regn samlas vatten i seglet som det töjs ut. Bra är att montera seglet så att det går lätt att haka loss när det regnar. Segel som även håller emot regn är mycket mer avancerade konstruktioner som måste vara väldigt hårt spända och ha god vattenavrinning.

Pergola med markistak
Markisväven Harol till pergola. Foto: Markismagasinet

Markis som tak på pergola skydd mot regn

Det finns även färdig markisväv att montera i pergolan. Då kan man enkelt dra fram och tillbaka den beroende på väder.

Pergola med glastak
Cool pergola med glastak i Sydney av Tanner Kibble Denton Architects.

Glastak

Visst går det att ha glastak om man vill det. För att det ska hålla krävs härdat glas som kan måttbeställas hos glasmästaren. Rådgör också om tjockleken beroende på hur stora glas och hur många stödreglar det handlar om.
Där glasskivorna möts på en regel lägger man gummitätning. Ovanpå skarven lägger man en läkt med gummitätning mellan glas och läkt. Läkten skruvas fast i regeln mellan glasskivorna. Det går att få tätt, men man ska räkna med att det kan bli läckage. En nackdel med glastaket är förstås att det inte ger skugga så det kan behöva kompletteras med segelduk eller skuggväv under.

Glas lämpliga som tak är ganska dyra. Den sparsamma hemmafixaren kan hålla kolla på andrahandsmarknaden. Med god framförhållning, uthållighet och en stor portion tur kan man lyckas hitta någon som säljer ett parti härdade glas i lämplig tjocklek. Härdat glas går inte att skära så man får anpassa sin regelstomme efter de glas man får tag på.

Pergola med plasttak
Pergola med korrugerad plast på taket. Foto: Bjurfors

Korrugerat plasttak

Ett vanligt sätt att täcka sin uteplats är korrugerad plast. Det finns både klar och opalvit takplast. Den senare är nog att föredra eftersom plasten ändå åldras och kan bli lite trist med tiden.
Fördelen med plasttak är att det släpper igenom ljus. Nackdelen är att eftersom det släpper igenom ljus så släpper det också igenom värme. 

Plasttak är funktionellt, billigt och lätt att montera. I gengäld kan det se lite enkelt och trist ut. Ett sätt att lyfta utseendet är att sätta vindskivor runt taket så att man slipper se själva kanten på plasttaket. Det ger ett mer arbetat och gediget intryck.

Fasta tak och bärande stolpar

Ett fast tak som även ger regnskydd kräver stabilare stolpar och överliggare än ett skuggtak. Första steget till en mer skyddad uteplats är därför att kontrollera att stolparna är stadiga nog. Stolparna bör vara ordentligt förankrade i marken med jordankare eller med betongplintar.

Stolparnas dimension är lite beroende av hur många stolpar takets vikt fördelas på. På utomhuskonstruktioner är det också mer estetiskt med rejälare dimensioner. Även i lägen där en klenare stolpe av exempelvis 45x70 mm faktiskt håller så ser det väldigt litet och futtigt ut i en utomhusmiljö. Lämpliga dimensioner är 95x95 mm, men även 95x45 mm kan fungera. Om markfästet är tillräckligt robust kan klenare stolpar förstärkas med ytterligare en regel. Ett alternativ är att på en 45x70 mm regel skruva en vanlig fasadbräda på varje sida. Då blir stolpen ca 44 mm tjockare. Vill man ha visionen av en mer liksidig stolpe kan man använda 95 mm eller 120 mm fasadbräda. Förstärkningen ger då stolpen en spännande H-form i genomskärning som kan utnyttjas för infästning av överliggare och diagonalstag.

Även överliggarnas dimension bör vara lite grövre för att hålla ett tak. Lämpliga dimensioner kan vara 45x95 mm eller 45x120 mm beroende på hur långt det är mellan stolparna. Tänk också på att om taket ska vara regntätt behöver det vara lutning för att regnvatten ska kunna rinna av. Taket måste också klara vinterns snötyngd. Är taket bara svagt lutande kan det vara smart att sätta tillfälliga stöttor under överliggarna för att fördela snötyngden på fler stolpar under vintern. Blir det mycket snö kan man vara tvungen att skotta av taket också.

Pergola med plåttak
Pergola med tak av korrugerad plåt. Foto: Royal Design Studio Stencils

Råspont och takpapp eller plåt

Ett regntätt tak kan förstås göras av vanlig råspont som kläs med takpapp. Vindskivor ger taket lite visuell tyngd och ser snyggt ut. Vill du ha undersidan målad är det enklare att måla innan du lägger upp sponten. Det ser fint och ombonat ut att sitta under ett målat tak. Takpapp räcker för ett tätt tak, men om man vill ha det finare är takplåt också ett lämpligt ytmaterial på råspont.

Pergola med sedumtak
Pergola med grönt tak. Foto: Homesthetics

Grönt tak med sedumväxter

Ett tak med växter på är lite grann som att lämna tillbaka lite av den yta man lånat av naturen när man anlagt sin uteplats. Vill man ha ett grönt tak går det att köpa färdiga mattor av sedumväxter som tål det torra och utsatta läget. Råsponttak med takpapp fungerar som underlag. Om taket är stadigt nog att gå på så håller det för den extra tyngden. 

Att anlägga ett grönt tak kostar en hel del, men det finns en snålvariant för den som har lite tålamod. Bygg upp kanterna på taket 10-15 cm som ”vindskivor”. På den sida där vattenavrinningen blir placeras med vinkeljärn en regel några cm över takytan så att vattnet kan passera under. Täck takpappen med luftspaltsbildande fuktisolermatta. Många kallar den platonmatta, men Platon är egentligen ett varumärke bland många. 

Lägg ut ett lager på ca 10 cm torvmull blandat med billig planteringsjord. Placera ut olika sedumväxter över takytan. Dessa kommer sprida sig med tiden. Ett tips är att anlägga det gröna taket under en period när det väntas lite blött väder, gärna tidig höst. Släng ut lite vanligt gräsfrö och vattna. Gräset kommer gro om ytan hålls fuktig, men kommer inte i längden att klara den torra näringsfattiga miljön. Däremot kommer gräsets rotsystem hjälpa till att hålla ihop jordlagret tills sedumväxterna etablerat sig. Det kan ta några år, men sedan bör de torktåliga växterna ha spritt sig och ge ett vackert grönt tak som varierar i utseende med årstiderna.

Vanliga frågor

Får man bygga pergola med tak?

Tak till pergolan kan kräva bygglov om det är av permanent karaktär. Hör med byggenheten på din kommun vad som gäller där du bor.

Vad räknas som tak på pergolan?

Både tyg och segelduk räknas som tak på pergola.

Är pergola ett skärmtak?

En pergola som skyddar mot yttre klimat kan inte anses vara ett skärmtak, enligt Boverket.