Uppgång för bostadspriserna i sommar

Pandemin ser inte ut att påverka bostadsmarknaden, priserna stiger i hela landet.

Bostadspriserna stiger trots att det är sommarsäsong, enligt SBAB Booli Housing Price Index (HPI). Både lägenheter och hus har fått sig ett uppsving prismässigt.

Uppgången gäller både för 3 månader och sett till senaste året. Dock har man inte tittat specifikt på olika län utanför storstadsområdena, utan delat in i södra, mellersta och norra Sverige.

Störst ökning för huspriserna ses i södra Sverige, medan lägenhetspriserna ökat mest i mellersta Sverige:

Bostadspriser

- Trots ett av de mörkaste åren för svensk ekonomi någonsin fortsätter bostadspriserna att stiga på bred front efter den temporära nedgången i april under den mest akuta fasen av coronakrisen. Mätt sedan årsskiftet visar samtliga regioner prisuppgångar för både lägenheter och villor utom i Storstockholm där lägenhetspriserna stått stilla sedan dess. Därmed syns – så här långt – inga stora negativa coronaeffekter på bostadspriserna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.