Ränteuppgångarna får huspriserna att falla

Huspriserna fortsätter att minska medan boräntorna klättrar uppåt.

Huspriserna fortsatte att falla i juli månad. Prisraset är en följd av de ränteuppgångar vi sett sista månaderna som ett svar på den ökande inflationen.

- Bostadspriserna har nu gått ned kraftigt sedan toppnoteringarna och som mest med 12 procent på både lägenheter och hus i Stockholmsregionen. Det är nu bara Norra Sverige som, trots stora prisfall även där på senare tid, fortfarande visar positiva tal för innevarande år för både hus och lägenheter. Möjligen kan det förklaras av ökande bostadsbrist i kölvattnet av nya stora industrietableringar där, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB, i en kommentar till siffrorna.

Den senaste statistiken visar på prisfall i samtliga regioner. Som mest föll de i mellersta Sverige där de sjunk 6,6 procent, följt av norra Sverige (-5,2 procent) och Stormalmö (-4,1 procent).

Men trots fallande priser är experterna relativt lugna.

- Så länge inte även arbetslösheten börjar öka kraftigt, är jag inte så orolig för att det ska bli någon jättedramatik. För särskilt huspriserna kan dock kommande elpriser också bli en joker i leken, säger Robert Boije.