Uppåtgående trend för överklagade bygglov i Stockholm

Länsstyrelsen ser en ökning avseende antalet överklagade bygglov i storstaden.

Förra året sågs en ökning i antalet överklagade bygglov i Stockholms län, detta jämfört med året före och även gentemot 2017. Den totala ökningen stannade på 20 procent.

Enligt länsstyrelsen beror stegringen främst på att det 2019 var en högre byggtakt.

Södertälje sticker ut och har flest antal överklagade bygglov i länet.