Bostadsbristen minskar i småkommuner

Majoritet av kommunerna har fortfarande bostadsbrist, men det ser positivt ut i de små kommunerna.

Små kommuner har allt mindre bostadsbrist visar en enkät som Boverket har genomfört ute bland kommunerna. Även om en klar majoritet av kommunerna i landet fortfarande har bostadsbrist så visar statistiken att det är tredje året i rad som små kommuner med bostadsbrist minskar i antal.

- Av de kommuner som anger balans har Östersund störst folkmängd, med cirka 64 000 invånare, skriver Boverket.

Åtta kommuner uppger att de har överskott på bostäder.

En klar majoritet har dock fortfarande underskott, framför allt i storstadskommunerna och högskolekommuner. Totalt handlar det om 212 kommuner med underskott av de 290 som har svarat på bostadsmarknadsenkäten. I fjol var siffran dock högre, då svarade 240 kommuner att de hade underskott.

Orsaken till underskottet uppges vara höga kostnader.

- Höga produktionskostnader är det främsta hindret för ett ökat bostadsbyggande, enligt kommunerna. Många anger också att bostadsbyggandet begränsas av att det är svårt för privatpersoner att få lån eller att lånevillkoren är för hårda, skriver Boverket.