Trendbrott på bostadsmarknaden

Husmarknaden kan vara på väg att stabilisera sig.

Husmarknaden kan vara på väg att stabilisera sig. Foto: Marlén Eskilsson.

Från att länge ha gått mot köparnas marknad har det nu vänt och husförsäljningar får fler folk på visningarna och det blir fler avslut.

Enda sedan april förra året har man sett en tydlig trend mot att det blivit en allt starkare husmarknad för den som ska köpa hus. Säljarna har haft svårt att få igång budgivningar och avslut på önskad nivå. Men för första gången sedan dess ser mäklarna nu ett trendbrott.

- Vi brukar se en sådan här tendens från december till januari men skillnaden i storstäderna är mer än en vanlig säsongsvariation. Våra mäklare rapporterar om fler folk på visningar, en ökad benägenhet att buda och fler avslut, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Övertaget för köparna på husmarknaden är nu 2,78 jämfört med förra månadens 2,36 - där 0 är full fördel för köparna och 10 full fördel för säljarna.

- Om det här är en ihållande trend återstår att se. När det händer saker storstäderna brukar det vara en start på något som sedan får spridning i övriga delar av landet. Samtidigt får vi med största sannolikhet ytterligare en räntehöjning i februari som eventuellt kan kyla av marknaden igen, säger Johan Engström.