Trävaror ska bli spårbara

Ny förstudie om att göra trävaror lätta att spåra hela vägen tillbaka till den skog där de en gång växte.

Svenskt Trä drar igång en förstudie kallad 4 steps to GTIN. Tanken med denna är att den ska skapa en välfungerande grund inför den standardisering och digitalisering som planeras för trävaror, där målet är att man lätt ska kunna spåra trävarorna i ett hus.

Förstudien ska ge underlag för informationshanteringen, så att man även om 100 år kan förstå, tolka och jämföra den data som samlas in nu. Målsättningen är sedan att varje planka i en byggnad ska vara spårbar hela vägen tillbaka till den skog där trädet en gång växte. Även plankans specifika miljöegenskaper ska dokumenteras.

Informationen som samlas in är tänkt för att husbyggare och arkitekter ska kunna arbeta mer cirkulärt. Exempelvis att man ska ha möjlighet att förstå vilka material i en byggnad som kan återbrukas eller återvinnas och vad som bör ersättas.  

– Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer, säger Bernt Olausson, projektledare för digitalisering, Svenskt Trä.

Förstudien syftar till att ta fram kravställningen för hur informationshanteringen ska skötas, vad som ska ingå i den och hur den ska redovisas. Man ska även se över hur man kan säkerställa att leverantör och materialmottagare förstår varandra.

– Genom att göra allt material spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart, säger Bernt Olausson.