ByggahusTV, Trädgård

Verktyg när du beskär fruktträd

Per Lundin, certifierad fruktträdsbeskärare.

Per Lundin, certifierad fruktträdsbeskärare.

Fruktträd, liksom alla vedartade träd och buskar, mår bäst av att beskäras på sensommaren och hösten, dvs under JAS-perioden juli, augusti, september. 

Vår expert på trädgård Cajsa Jacobsson har en kollega i sitt företag FF Trädgård och anläggning som är certifierad fruktträdsbeskärare, Per Lundin. Här berättar han hur du väljer rätt verktyg till trädbeskärningen.

– Jag tycker du ska investera i bra verktyg redan från början, även om du inte klipper så mycket, för det har du igen när du väl står i trädet, säger Per Lundin.

Verktygen Per Lundin rekommenderar är:

  • Sekatör från SILKY, modell Golden Star Mini
  • Sågen Tsurugi från SILKY
  • Zubat
  • Stångekatör
  • Stege

– Det här är en av mina favoriter, en sekatör från SILKY, deras Golden Star Mini.

Sekatör
Sekatör från SILKY, Golden Star Mini.

– Sedan behöver du en såg också, det här är två varianter, också från SILKY. Det här är deras Tsurugi, den har ett lite smalare blad för att komma åt när det det är trångt i trädet.

Såg Tsurugi
Sågen Tsurugi.

–Det här är en Zubat, den här använder alla av oss och den funkar i nästan alla tillfällen.

Sågen Zubat
Sågen Zubat.

– En anledning att ha bra verktyg är att vi vill att snitten vi gör ska bil så rena och fina som möjligt, så att vi inte orsakar trädet större skada än vi vill.

Rena snitt
Du vill ha rena snitt.

– När du klipper ett träd vill du vara så nära snittet som möjligt, för det är här inne du har bäst kontroll, när du är nära snittet och ser ordentligt var du klipper.

– I vissa fall går inte det, för trädet är för högt och kanske inte går att klättra i. Då kan du ha hjälp av en stångsekatör

Stångekatör
Stångsekatör.

– Eller, om det är några grövre grenar högt uppe som behöver kapas, då kan man använda sig av en stångsåg för att nå upp.

Stångsåg
Stångsåg.

– Men det viktigaste är att så långt det är möjligt att vara nära det du klipper, för det är här du har bäst kontroll, det är här det blir bäst snitt.

– Förutom beskärningsverktygen kommer du att behöva en stege. Det finns många varianter, men det här är en stege som är väldigt stabil och flexibel. I den här kan du klättra högst upp och stå utan bekymmer, och härifrån kan du göra dina perfekta snitt.

Stege
En stabil stege är viktigt att ha.

– Den här stegen går också att fälla ut ifall du behöver komma högt upp i ett träd.

– Det finns en mängd skrifter i ämnet beskärning, det här är den bok vi följer. Den används också som kurslitteratur i certifieringskurser för fruktträdsbeskärare som  Organisationen för Svensk Trädgård anordnar. Den beskriver ett modernt sätt att beskära träd. Jag tänker inte orda mer om det teorietiska resonemanget bakom trädbeskärning, är ni intresserade av det finns det att läsa i den här boken.

Beskärningsboken
Beskärningsboken.