Teknik

Var försiktig med elgrillen i sommar

Snart är grillsäsongen här.

Snart är grillsäsongen här. Bild: Mostphotos.

Se till att din elgrill fortfarande håller måttet och att miljön du använder den i är rätt utrustad.

Nu börjar snart grillsäsongen på allvar och valet av grill är förknippat med både boendeform och personliga preferenser. För den som väljer elgrill har Elsäkerhetsverket satt ihop två checklistor med vad du ska tänka på, dels när du köper elgrill och dels när du använder den.

En viktig punkt är att kontrollera grillen så att den fortfarande är hel - att se över så att sladden exempelvis inte har sprickor.

– Se alltid över din grill när du plockar fram den för sommaren så att den inte fått skador under vintern. Du har själv ett stort ansvar för dina elprodukter, säger Joca Kostic, inspektör på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Han nämner även sådant som att grillen bör vara CE-märkt, att du bör ha utomhusuttag som är skyddsjordade och en jordfelsbrytare installerad. Samtliga råd har sammanfattats i de två checklistor du hittar nedan.

Checklista vid köp av elgrill

  • Kontrollera att elgrillen är CE-märkt.
  • Läs bruksanvisningen – kontrollera att grillen är gjord för att använda på det sätt du tänkt.
  • Kontrollera att grillen du tänker köpa är märkt med information om produkten och tillverkaren och att det finns en bruksanvisning på svenska. Om produktinformation och bruksanvisning saknas kan det vara en indikation på att den som tillverkat produkten inte har förstått de regler som gäller för produkten och vad som krävs för att den ska få säljas i Sverige.
  • Om du är osäker på någonting – prata med försäljningsstället!

Checklista vid användning av elgrill

  • Använd inte elektriska inomhusprodukter utomhus – du hittar instruktionerna i bruksanvisningarna och säkerhetsinformationen som följde med när du köpte grillen.
  • Lägg inte skarvsladdar i fönster- eller dörröppningar.
  • Se till att uttagen du använder för elgrillen är skyddsjordade.
  • Använd jordfelsbrytare, det finns portabla om du inte har jordfelsbrytare i din elanläggning.
  • Tänk på barnsäkerheten i närheten av elgrillen – ha alltid som rutin att dra ur sladden när du är färdig och placera grillen på ett sådant sätt att ingen kan komma till skada.